Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Obavještenje

o sazivanju 4. (četvrte) Vanredne sjednice Skupštine dioničara PRIVREDNE BANKE SARAJEVO D.D. SARAJEVO

Obavještenje o sazivanju 4. (četvrte) Vanredne sjednice Skupštine dioničara PRIVREDNE BANKE SARAJEVO D.D. SARAJEVO

Skupština dioničara Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo saziva se za dan 12.03.2018. godine, sa početkom u 15:00 sati u sjedištu Banke, na adresi Obala Kulina bana broj 18. u Sarajevu.

Dnevni red pregledajte

Ovdje