Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju 5. (pete) Vanredne sjednice Skupštine dioničara PRIVREDNE BANKE SARAJEVO D.D. SARAJEVO

O B A V J E Š T E NJ E o sazivanju 5. (pete) Vanredne sjednice Skupštine dioničara PRIVREDNE BANKE SARAJEVO D.D. SARAJEVO

Na osnovu članova 44. Zakona o bankama („Službene novine Federacije BiH“, broj:27/17), a u vezi sa članom 230. Zakona o privrednim društvima F BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/15), člana 51. Statuta Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo, te Odluke Nadzornog odbora Banke o sazivanju 5. (pete) Vanredne sjednice Skupštine dioničara broj: 02-NO-299/18 od 09.11.2018. godine, objavljuje se

O B A V J E Š T E NJ E
o sazivanju 5. (pete) Vanredne sjednice Skupštine dioničara
PRIVREDNE BANKE SARAJEVO D.D. SARAJEVO

Skupština dioničara saziva se za dan 28.11.2018. godine, sa početkom u 15:00 sati u sjedištu Banke, na adresi Obala Kulina bana broj 18. u Sarajevu.

 

Cjelokupno obavještenje kao i DNEVNI RED sjednice možete pogledati na ovom linku.