Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme

 1. PREDMET NADMETANJA:

Predmet Javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme kako slijedi :

LOT I

Redni broj Oprema Količina
1 Lenovo računar 10
  Kučište: Mini Tower, crno
Procesor: Intel Core i3 (gen 10) ili noviji
Radna memorija: 8GB DDR4 2666Mhz UDIMM
Diskovi: 256GB M.2 NVME, 500GB SSD
Grafika: Integrirana (1 x DP, 1 x HDMI)
Mreža: Integriran GbE, bez Wifi
Zvuk: Integriran (prednji konektori za zvuk i mikrofon)
Portovi: minimalno 4 x USB3.1, 1 x USB-C, 1 x serijski
Proširenje: minimalno 1 x PCI Express x16, 2x PCI Express x1, 2 x DIMM, 2 x SATA
Operativni sistem: Windows 10 Pro x64 (instaliran od proizvođača)
Ostalo: Smart USB Disable (mogućnost zabrane pohrane podataka na USB uređaje)
Garancija: minimalno 3 godine od proizvođača
 
2 Lenovo monitor 10
  Veličina: 21.5”, 16:9
Rezolucija: 1920×1080
Odaziv: <4ms
Portovi: DP, HDMI
Garancija: minimalno 3 godine od proizvođača
Kučiste: crno
 
3 Tastatura (USB, lokalizirana, od istog proizvođača kao i računar, crna) 10
4 Miš (USB, optički, od istog proizvođača kao i računar, crn) 10
5 SSD disk 256GB 15
 1. PRAVO SUDJELOVANJA:

Pravo sudjelovanja imaju sva domaća pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja su predmet tendera.

 1. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuđač mora dostaviti:

 • naziv i tačnu adresu ponuđača
 • ovjerenu fotokopiju rješenja o registraciji
 • ovjerenu fotokopiju uvjerenja o poreskoj registraciji
 • original ponude sa cijenama (po tačkama za koje učestvuje na tenderu)
 • pismo proizvođača kojim se potvrđuju garantni uslovi 
 • izjava ovlaštenog servisa o podršci u BiH
 • kopija ugovora kojom se dokazuje postojanje skladišta rezervnih dijelova u BiH
 1. KRITERIJ ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:
 • Dokumentacija navedena u Sadržaj ponude
 • Cijena
 • Rok isporuke
 • Način i uslovi plaćanja 
 • Referenca obavljenih istih ili sličnih poslova sa Bankom
 • Prednost pri izboru najpovoljnijeg ponuđača će imati klijenti Banke 
 1. PODNOŠENJE PONUDA:

Ponuda se predaje propisno zapečaćena putem pošte ili direktno na protokol banke, na adresu  PBS dd Sarajevo, Obala Kulina bana 18 Sarajevo, sa naznakom “PONUDA po tenderu za računarsku opremu- ne otvarati”.

 1. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

Rok podnošenja ponuda je 7 dana od dana objavljivanja.

 

 1. OTVARANJE PONUDA:

Otvaranje ponuda će izvršiti Komisija, koja će predložiti najpovoljnijeg ponuđača, te nakon donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude, o tome obavijestiti sve ponuđače. 

 1. TROŠKOVI PONUDE:

PBS d.d. Sarajevo  ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja, te zadržava pravo prihvatiti u potpunosti ili djelimično ponudu, odbiti ponudu, poništiti javno nadmetanje ili odgoditi sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke.

Sve potrebne informacije u vezi sa Javnim nadmetanjem mogu se dobiti putem :  033 278 549, e-mail informatika@pbs.ba