Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske i mrežne opreme

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske i mrežne opreme

 1. PREDMET NADMETANJA:

Predmet tendera je nabavka IT računarske i mrežne opreme.

LOT I

1. Cisco Switch 16    kom
  (Cisco 1000 Series ili Cisco Catalyst 9200)

·        Switch- 24port GE, 4x1G SFP, „ograničena doživotna garancija“, sa zamjenom neispravnih komponenti naredni radni dan tokom prve godine korištenja

 
2 Cisco Switch 8 kom
  (Cisco 1000 Series ili Cisco Catalyst 9200)

·        Switch 48 portni Cisco Catalyst 9200 – 48port GE, 4x1G SFP, „ograničena doživotna garancija“, sa zamjenom neispravnih komponenti naredni radni dan tokom prve godine korištenja

 

Napomena: Zavisno od cijene i rokova isporuke Banka će se opredjeliti za Cisco Catalyst 1000 ili 9200 seriju uređaja.

Usluge implementacije:

 • Isporuka opreme
 • Konfguracija uređaja
 • Podrška IT osoblju Banke prilikom puštanja u rad uređaja
 • Ažuriranje postojeće dokumentacije izvedenog stanja mrežne infrastrukture Banke

U okviru ponude Ponuđač je dužan dostaviti:

– Autorizaciju proizvođača

– Referencnu listu za slične projekte u bankarskom sektoru u BiH

LOT II

1. Web App Firewall (licenca+support+implementacija) 1 komplet
  Uređaj treba da posjeduje mogućnost zaštite web aplikacija od poznatih i nepoznatih (zero-day) napada. Funkcionalni zahtjevi uređaja su navedeni u nastavku:

ü  Izvedba: Virtuelna mašina sa mogućnošću instalacije na virtualizacijske platforme Microsoft HyperV, VMware, KVM

·        HTTP propusnost: min. 25 Mbps

·        vCPU: 1

·        Broj mrežnih interfejsa: min. 10 virtuelnih mrežnih interfejsa

·        Storage resursi: min. 40 GB, max. 2 TB

·        RAM memorija: min. 4 GB

·        Podrška za visoku dostupnost: DA

·        Podržane opcije implementacije

·        Reverse Proxy

·        Inline Transparent

·        True Transparent Proxy

·        Offline Sniffing

·        WCCP

·        Autentifikacija

·        LDAP

·        RADIUS

·        Podrška za SSO

·        Podrška za SSL klijentske certifikate

·        Web sigurnost

·        Automatsko profiliranje (white list)

·        Web server i application signatures (black list)

·        IP Reputation

·        IP Geolocation

·        Native podrška za HTTP/2

·        Zaštita od napada na web aplikacije

·        OWASP Top 10

·        Cross Site Scripting

·        SQL Injection

·        Cross Site Request Forgery

·        Ugrađen Vulnerability skener

·        Mogućnost integracije sa Third-party skenerima (virtual patching)

·        Sigurnosni servisi

·        Web services signatures

·        Malware detekcija

·        Virtual patching

·        Validacija protokola

·        Brute force zaštita

·        HTTP Header zaštita

·        Operating system intrusion signatures

·        Zero-day zaštita

·        DoS prevencija

·        Data leak prevencija

·        Menadžment i izvještavanje

·        Korisnički Web interfejs

·        Command line interfejs

·        Grafički interfejs za analizu i kontrolu

·        Centralni menadžment za više uređaja

·        Centralizovani logging i izvještavanje

·        Real-time dashboardi

·        SNMP, Syslog i Email Logging/Monitoring

·        RBAC

ü  Garancija: 12 mjeseci od dana isporuke uključujući pretplatu na naprijed navedene sigurnosne servise, pristup novih verzijama sistemskog softvera, pristup bazi znanja i tehničkoj podršci proizvođača putem web portala ili telefona

ü  Usluge implementacije:

ü  Instalacija na VMware virtualizacijsku okolinu banke

ü  Integracija u mrežnu okolinu

ü  Konfiguracija zaštite za web aplikacije za elektronsko/mobilno bankarstvo

ü  Testiranje rada

ü  Simulacija napada

ü  Izrada dokumentacije izvedenog stanja

 

Navedeni zahtjevi će se provjeriti na osnovu tehničke dokumentacije, koju je ponuđač obavezan dostaviti uz ponudu. Tehnička dokumentacija mora biti pripremljena od strane proizvođača i dostupna putem zvanične web stranice ponuđača (dostaviti link na dokumentaciju). Dokumentacija se dostavlja u neizmjenjenom obliku (kao na web stranici) na engleskom jeziku. Sve navedeni zahtjevi su eliminatorni.

 

U okviru ponude Ponuđač je dužan dostaviti:

–             Autorizaciju proizvođača

–             Referencnu listu za slične projekte u bankarskom sektoru u BiH

 

 

 

 1. PRAVO SUDJELOVANJA:

Pravo sudjelovanja imaju sva domaća pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja su predmet tendera.

 1. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuđač mora dostaviti:

 • naziv i tačnu adresu ponuđača
 • ovjerenu fotokopiju rješenja o registraciji
 • ovjerenu fotokopiju uvjerenja o poreskoj registraciji
 • original ponude sa cijenama (po tačkama za koje učestvuje na tenderu)
 • preciznu specifikaciju uređaja koji su predmet ponude, svih njegovih softverskih i hardverskih komponenti
 • ponuđač mora dostaviti ovlaštenje proizvođača za nuđenje predmetne opreme i rješenja na području BiH. Isto mora biti naslovljeno na Privrednu banku Sarajevo d.d. Sarajevo i sa naznakom da se izdaje u svrhu izbora najpovoljnijeg ponuđača po ovom javnom pozivu
 • ponuđač mora dostaviti izjavu kojom se potvrđuju zahtijevani garantni uslovi na opremu, te pozvati se na stavke specifikacije opreme koje obezbjeđuju zahtijevane uslove. Po isporuci opreme, a prije potpisivanja zapisnika o prijemu opreme odgovarajuća Komisija banke će provjeriti garantne rokove za isporučenu opremu na osnovu serijskih brojeva uređaja putem web alata proizvođača ili kroz direktnu komunikaciju sa uredima proizvođača.
 • ponuđač mora dostaviti izjavu da će u slučaju prihvata ponude sva oprema biti sklopljena i montirana u tvornici proizvođača, te da su sve komponente originalne i nabavljene kroz službene kanale proizvođača. Kod prijema opreme odgovarajuća Komisija banke će provjeriti ovo, te neće prihvatiti opremu koja ne bude zadovoljavala ove uslove.
 1. KRITERIJ ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:
 • Dokumentacija navedena u „Sadržaj ponude“
 • Cijena
 • Rok isporuke
 • Način i uslovi plaćanja
 • Referenca obavljenih istih ili sličnih poslova sa bankama
 • Prednost pri izboru najpovoljnijeg ponuđača će imati klijenti Banke
 1. PODNOŠENJE PONUDA:

Ponuda se predaje propisno zapečaćena putem pošte ili direktno na protokol banke, na adresu  PBS dd Sarajevo, Obala Kulina bana 18 Sarajevo, sa naznakom “ Komisija za nabavke i prodaju-PONUDA po tenderu za računarsku i mrežnu opremu- ne otvarati” i sa naznakom LOT-a na koji se ponuđač prijavljuje.

 1. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

Rok podnošenja ponuda je 7 dana od dana objavljivanja.

 1. OTVARANJE PONUDA:

Otvaranje ponuda će izvršiti Komisija, koja će predložiti najpovoljnijeg ponuđača, te nakon donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude, o tome obavijestiti sve ponuđače.

 1. TROŠKOVI PONUDE:

PBS d.d. Sarajevo  ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja, te zadržava pravo prihvatiti u potpunosti ili djelimično ponudu, odbiti ponudu, poništiti javno nadmetanje ili odgoditi sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke.

Sve potrebne informacije u vezi sa Javnim nadmetanjem mogu se dobiti putem :  033 278 549, e-mail informatika@pbs.ba