Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA POSLOVNU SARADNJU U 2020.godini

Objavljeno u Dnevnom avazu 09.12.2019.

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA POSLOVNU SARADNJU U 2020.godini

Privredna banka Sarajevo dd Sarajevo objavljuje javni poziv za dostavu ponuda po LOT-ovima za poslovnu 2020.godinu:

 • LOT 1- Protiv-požarna zaštita
 • LOT 2 – Usluge čišćenja Banke
 • LOT 3 – Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Banke
 • LOT 4 – Održavanje elektro, vodovodnih i instalacije grijanja i sitne popravke
 • LOT 5 – Nabavka kancelarijskog materijala
 • LOT 6 – Nabavka štampanog materijala

Uslovi za učešće na javnom pozivu:

 • Naziv i tačna adresa sjedišta ponuđača, broj tel/fax-a, odgovorno lice i kontakt osoba
 • PDV i ID broj (kopija)
 • Bilans stanja i uspjeha za 2018 godinu (kopija)
 • Izjava da ponuđač nije pod stečajem i likvidacijom
 • Izjava o nepromjenjivosti cijena tokom ugovorenog perioda
 • Izjava kojom ponuđač potvrđuje da će u slučaju dodjele ugovora otvoriti transakcijski račun u Privrednoj Banci  Sarajevo dd Sarajevo
 • Za LOT 5 i 6 za artikle naznačene u tabeli potrebno dostaviti uzorak
 • Za LOT 5 i 6 prednost imaju ponuđači koji u svojoj ponudi ponude besplatnu isporuku materijala na adrese navedenih organizacionih dijelova Banke

Cjelokupan tekst Javnog oglasa možete pogledati na ovom linku.