Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Javni oglas

za popunu sljedećeg radnog mjesta: Direkcija za poslovanje sa fizičkim licima

JAVNI OGLAS za popunu sljedećeg radnog mjesta: Direkcija za poslovanje sa fizičkim licima

Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo zbog ukazane potrebe raspisuje 

 

JAVNI OGLAS

za popunu sljedećeg radnog mjesta:

 • Direkcija za poslovanje sa fizičkim licima – Podružnica Sarajevo/Agencija Obala

radni odnos na određeno vrijeme od tri (3) mjeseca uz mogućnost produženja – mjesto rada u Sarajevu

 1. Naziv radnog mjesta

 

Savjetnik za transakcijsko poslovanje………………..3 izvršioca

 1. Potrebni uslovi za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta:

 

Stručna sprema: VSS/VŠS/SSS ekonomski/društveni
Potrebno radno iskustvo: Sa ili bez radnog iskustva 

  Poslovi i radni zadaci: 

 • Obavljanje blagajničkih poslova u skladu sa važećim zakonskim i internim propisima i procedurama
 • Praćenje aktivnosti o novim novčanicama puštenih u opticaj kao i o novčanicama povučenim iz opticaja
 • Obezbjeđivanje sve potrebne dokumentacije koja je neophodna za transakcijsko poslovanje uzimajući u obzir interne i eksterne procedure poslovanja
 • Kontrola gotovine u blagajni prilikom zaključenja blagajne usaglašena sa pripadajućim nalozima i blagajničkim izvještajima
 • Čuvanje i izdavanje platnih kartica klijentima Banke
 • Arhiviranje dokumentacije i dokumenata nastalih u toku odvijanja transakcijskog poslovanja
 • Ažuriranje baza podataka o postojećim klijentima
 • Rukovanje ključevima i šiframa za pristup prostorijama i kasama u kojima se čuva novac u skladu sa aktuelnim rasporedom suključarstva, procedurama o načinu rukovanja ključevima i šiframa
 • Prema potrebi odgovara za glavnu blagajnu/dotacija/suvišak prema glavnoj blagajni
 • Prema potrebi poslovanje sa trezorom, bankomatima i sefovima u skladu sa procedurama Banke
 • Obavlja ostale poslove prema nalogu neposrednog rukovodioca i nadležnog člana Uprave

 Odgovornosti:

 • Savjesno i profesionalno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada i ostalih povjerenih poslova te obavljanje poslova u okviru radnih grupa, odbora, timova i drugih koordinacionih mehanizama unutar Banke
 • Efikasno i razumno korištenje resursa Banke u obavljanju profesionalnih zadataka

Kompetencije:

 • Pouzdanost, dobre komunikacijske vještine 

Dodatni zahtjevi:

 • Poznavanje engleskog jezika
 • Dobro poznavanje rada na računaru

 

Kandidati koji ispunjavaju uslove biće pozvani na intervju.

Oglas ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Prijave i CV dostaviti na e-mail: ljudski.resursi@pbs.ba