Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Javni oglas

za popunu radnih mjesta u računovodstvu

JAVNI OGLAS za popunu radnih mjesta u računovodstvu

 JAVNI OGLAS

za popunu sljedećeg radnog mjesta:

 

I Samostalni stručni saradnik za računovodstvo i poreze………………………………..1 izvršilac

Mjesto rada Sarajevo

Radni odnos na neodređeno vrijeme sa probnim radom od 6 mjeseci

Potrebni uslovi za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta:

Stručna sprema: VSS/VŠS/SSS ekonomski smjer
Potrebno radno iskustvo:  

tri (3) godine na istim ili sličnim poslovima

 

Poslovi i radni zadaci:

 • Koordinira knjiženja u glavnoj knjizi i nadzire usklađivanje analitike sa glavnom knjigom;
 • Usklađuje stanje sa Podružnicama/Agencijama;
 • Vođenje analitičkog knjigovodstva stalnih sredstava i sitnog inventara;
 • Vrši obračun amortizacije i obračun kursnih razlika;
 • Prati zakonske propise koji regulišu materiju računovodstva i odgovoran za pravilne primjene;
 • Vrši obračun plata, ugovora o djelu, ugovora o povremenim i privremenim poslovima, te prateće izvještavanje;
 • Usaglašavanje pomoćnih evidencija za poreze za autorska djela, ugovora o djelu, poreze na dobit FBiH, RS, BD, sa poreznim dijelom;
 • Primjena MSFI 9 na stavke aktive izuzev kreditno-garancijskog portfolija;
 • Obavlja ostale poslove prema nalogu neposrednog rukovodioca i nadležnog člana Uprave

 

Kompetencije:

 • Posjedovanje organizacijskih sposobnosti i analitičkih vještina
 • Poznavanje računovodstvenih propisa
 • Dobro poznavanje MRS / MSFI
 • Poznavanje propisa vezano za direktne i indirektne poreze

 

Dodatni zahtjevi:

 • Dobro poznavanje rada na računaru

II Samostalni stručni saradnik za izvještavanje………………………………..1 izvršilac
Mjesto rada Sarajevo

Radni odnos na određeno vrijeme od 6 mjeseci do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva (sa mogućnošću produženja)

Potrebni uslovi za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta:

 

Stručna sprema: VSS/VŠS ekonomski smjer
Potrebno radno iskustvo:  

tri (3) godine na istim ili sličnim poslovima

 

Poslovi i radni zadaci:

 • Učestvuje u pripremi strategije poslovanja i razvoja Banke i godišnje poslovne politike Banke;
 • Učestvuje u izradi planova poslovanja izrada analiza o rezultatima poslovanja Banke;
 • Izrada prognoze poslovanja Banke;
 • Izrada izvještaja prema dioničarima, lokalnim regulatorima i Upravi Banke;
 • Izrada izvještaja o profitabilnosti organizacionih dijelova;
 • Obavlja ostale poslove prema nalogu neposrednog rukovodioca i nadležnog člana Uprave

 

Kompetencije:

 • Organizacijske i komunikacijske vještine,
 • Analitičke i izvještajne vještine
 • Poznavanje računovodstvenih propisa
 • Poznavanje propisa vezano za izvještavanje prema regulatornim organima i državnim institucijama
 • Dobro poznavanje MRS / MSFI i drugih regulatornim propisa za bankarsko poslovanje

 

Dodatni zahtjevi:

 • Dobro poznavanje rada na računaru

 

 

Uz prijavu obavezno dostaviti CV sa kontakt podacima.

Ukoliko ste se pronašli u profilu koji tražimo, bit će nam drago primiti Vašu prijavu najkasnije do 15.04.2023.godine na e-mail adresu: ljudski.resursi@pbs.ba