Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Javni oglas

za popunu radnih mjesta - Samostalni stručni saradnik za poslove izvještavanja i podrške

JAVNI OGLAS za popunu radnih mjesta – Samostalni stručni saradnik za poslove izvještavanja i podrške

Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo zbog ukazane potrebe raspisuje

JAVNI OGLAS
za popunu sljedećeg radnog mjesta:

 • Samostalni stručni saradnik za poslove izvještavanja i podrške – 1 izvršilac

Radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci – mjesto rada u Sarajevu

Potrebni uslovi za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta:

Stručna sprema: VSS/VŠS ekonomski smjer
Potrebno radno iskustvo: dvije (2)  godine na poslovima upravljanja rizicima ili kreditne analize

Poslovi i radni zadaci:

 • Odgovoran je za :
 • izvještajnu funkciju iz nadležnosti Direkcije za upravljanje rizicima u domenu kreditnih rizika,
 • poslove podrške poslovima kontrole kolaterala,
 • analizu i praćenje izvršenja preporuka vezanih za upravljanje kolateralima,
 • kontrolu podatka u modulu kolaterala sa aspekta tačnosti i nužnih reprocjena kolaterala i izvještavanje o rezultatima iste
 • poslove kontrole unosa povezanih lica,
 • praćenje i izvještavanje o koncentracijama kreditnog rizika,
 • praćenje zakonske regulative u oblasti upravljanja rizicima,
 • učešće u aktivnostima izračuna umanjenja vrijednosti/rezevisanja za kreditno – garancijski portfolij Banke,
 • saradnju i osiguravanje podatka za interne potrebe, potrebe ostalih kontrolnih funkcija i Regulatora,
 • pripremu podataka za potrebe eksterne revizije u procesu redovne revizije poslovanja Banke,
 • Učestvuje u izradi i predlaganju internih akata iz oblasti upravljanja kreditnim rizikom i kolateralima,
 • Obavlja ostale poslove prema nalogu neposrednog rukovodioca i nadležnog člana Uprave

Odgovornosti:

 • Savjesno i profesionalno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada i ostalih povjerenih poslova te obavljanje poslova u okviru radnih grupa, odbora, timova i drugih koordinacionih mehanizama unutar Banke
 • Efikasno i razumno korištenje resursa Banke u obavljanju profesionalnih zadataka

Kompetencije:

 • komunikacijske i interpersonalne vještine,
 • analitičke sposobnosti,
 • fleksibilnost i timski rad,
 • dobro poznavanje tržišta,
 • dobro poznavanje zakonske regulative u oblasti upravljanja rizicima, računovodstva, posjedovanje znanja iz oblasti poslovnih finansija, te analize finansijskih izvještaja,

Dodatni zahtjevi:

 • poznavanje engleskog jezika
 • dobro poznavanje rada na računaru
 • poželjan vozački ispit B kategorije

Ukoliko ste se pronašli u profilu koji tražimo, pozivamo Vas da dostavite CV na e-mail: ljudski.resursi@pbs.ba
Oglas ostaje otvoren 7 dana od dana objave.
Kandidati koji ispunjavaju uslove biće pozvani na intervju.