Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Javni oglas

za popunjavanje radnih mjesta

Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta

Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo zbog ukazane potrebe raspisuje

J A V N I   O G L A S

 

za popunu sljedećih radnih mjesta:

radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest (6) mjeseci

sa mjestom rada u Sarajevu

 

 1. Naziv radnog mjesta

 

Direktor Direkcije za ravoj proizvoda, procesa i usklađenost……………………1 izvršilac

 

 1. Potrebni uslovi za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta:
Stručna sprema: VSS ekonomski/pravni smjer
Potrebno radno iskustvo: pet (5) godina radnog iskustva u bankarstvu

 

Ključni poslovi

i radni zadaci:

 

·       Organizuje rad i rukovodi Direkcijom;

·       Učestvuje u izradi strategija za pravna i fizička lica;

·       Planira, inicira i rukovodi razvojem proizvoda za pravna i fizička lica;

·       Planira i rukovodi aktivnostima usmjerenim ka ostvarenju plana po proizvodima i organizacionim dijelovima Banke;

·       Priprema izvještaje i analize o postignutim prodajnim rezultatima;

·       Daje smjernice za projekte vezane za unaprjeđenje poslovnih procesa;

·       Izrada cjenovne politike za pravna i fizička lica;

·       Daje prijedloge za sačinjavanje i ažuriranje katalog proizvoda i usluga;

·       Planira i utvrđuje marketinške aktivnosti u saradnji sa nadležnim službama i prati realizaciju istih;

·       Predlaže i vrši obuku zaposlenika o novim proizvodima, standardima prodaje i pružanja usluga;

·       Predlaže usvajanje uputa i procedura u vezi novih proizvoda;

·       Prati i analizira konkurentnost postojećih i novih proizvoda;

·       Prati i analizira zadovoljstvo klijenata, analizu podataka o prigovorima, inicira aktivnosti unaprjeđenja kvaliteta usluga;

·       Predlaže usvajanje internih akata iz nadležnosti;

·       Predlaže izmjene i dopune internih akata promjenom regulatornog okvira

·       Odgovara za izvještajnu funkciju iz nadležnosti;

·       Obavlja ostale poslove prema nalogu neposrednog rukovodioca.

Odgovornosti:

 

Savjesno i profesionalno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada i ostalih povjerenih poslova te obavljanje poslova u okviru radnih grupa, odbora, timova i drugih koordinacionih mehanizama unutar Banke;

Efikasno i razumno korištenje resursa Banke u obavljanju profesionalnih zadataka

Dodatni zahtjevi Poznavanje engleskog jezika, dobro poznavanje rada na računaru (Excel, Windows)

radni odnos na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca

sa mjestom rada u Sarajevu

 

 1. Naziv radnog mjesta

 

Samostalni stručni saradnik za razvoj  proizvoda i procesa …………………………………..1 izvršilac

 

 1. Potrebni uslovi za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta:

 

Stručna sprema: VSS ekonomski/pravni  smjer
Potrebno radno iskustvo: tri (3) godine radnog iskustva u bankarstvu
Ključni poslovi i radni zadaci:

 

·       Učestvuje u izradi plana poslovanja po proizvodima i organizacionim dijelovima Banke;

·       U skladu s poslovnim ciljevima i rezultatima poslovanja inicira i predlaže razvoj proizvoda i poslovnih procesa;

·       Kontinuirano prati i analizira ostvarenje na nivou proizvoda i organizacionih dijelova Banke;

·       Inicira i sačinjava prijedloge u vezi cjenovne politike za pravna i fizička lica;

·       Inicira i sačinjava prijedloge u vezi kataloga proizvoda za pravna i fizička lica;

·       Inicira, priprema i realizuje obuku zaposlenika o novim proizvodima, standardima prodaje i pružanja usluga;

·       Inicira i sačinjava prijedloge procedura i radnih uputstava u vezi novih proizvoda;

·       Inicira i predlaže marketinške aktivnosti u saradnji sa nadležnim službama i učestvuje u njihovoj realizaciji;

·       Redovno prati i analizira konkurentnost postojećih i novih proizvoda;

·       Kontinuirano prati zadovoljstvo klijenata i analizira podatke o prigovorima,  te predlaže aktivnosti unaprjeđenja kvaliteta usluga;

·       Priprema prijedloge internih akata iz nadležnosti;

·       Sačinjava redovne i ad hoc izvještaje u vezi s razvojem proizvoda i poslovnih procesa;

·       Sarađuje sa ostalim organizacionim dijelovima Banke;

·       Obavlja ostale poslove prema nalogu neposrednog rukovodioca.

Odgovornosti:

 

Savjesno i profesionalno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada i ostalih povjerenih poslova te obavljanje poslova u okviru radnih grupa, odbora, timova i drugih koordinacionih mehanizama unutar Banke;

Efikasno i razumno korištenje resursa Banke u obavljanju profesionalnih zadataka

Dodatni zahtjevi Poznavanje engleskog jezika, dobro poznavanje rada na računaru (Windows, Word)

radni odnos na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca

sa mjestom rada u Sarajevu

 

 1. Naziv radnog mjesta

 

Samostalni stručni suradnik za podršku prodaji pravnim licima …………………………….1 izvršilac

 

 1. Potrebni uslovi za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta:

 

Stručna sprema: VSS ekonomski smjer
Potrebno radno iskustvo: Dvije (2) godine u bankarstvu i minimalno 1 godina u prodaji i kreditnoj analizi pravnim licima
Ključni poslovi i radni zadaci:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovornosti:

 

 

 

·       Pruža podršku u radu prodaje i unakrsne prodaje više proizvoda i više segmenata prodaje;

·       Pruža podršku planiranju i rukovođenju akvizicijama klijenata;

·       Priprema izvještaje i analize o postignutim prodajnim rezultatima;

·       Odgovara za kvalitet izvršenih zadataka iz svog domena;

·       Sprovođenje aktivnosti retencije klijenata u sklopu kampanja – analiza i prijedlozi kampanja;

·       Organizuje i održava posjete i sastanake sa postojećim klijentima;

·       Praćenje naplate i potraživanja Banke te prikupljanje informacija o klijentima s ciljem prepoznavanja i sprečavanja potencijalnog rizika za Banku

 

Odgovornosti za poslovanje i korištenje resursa se odnose na:

Savjesno i profesionalno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada i ostalih povjerenih poslova te obavljanje poslova u okviru radnih grupa, odbora, timova i drugih koordinacionih mehanizama unutar Banke;

Efikasno i razumno korištenje resursa Banke u obavljanju profesionalnih zadataka

Dodatni zahtjevi:

 

Poznavanje  engleskog jezika, dobro poznavanje rada na računaru (MS Office), poželjan vozački ispit B kategorije

radni odnos na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca

sa mjestom rada u Sarajevu

 

 1. Naziv radnog mjesta

 

Samostalni stručni suradnik za procjenu kreditnog rizika …………………………………….1 izvršilac

 

 1. Potrebni uslovi za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta:

 

Stručna sprema: VSS ekonomski smjer
Potrebno radno iskustvo: tri (3) godine u bankarstvu, najmanje 2 godine na poslovima upravljanja kreditnim rizicima ili kreditne analize u prodaji
Ključni poslovi i radni zadaci:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovornosti:

 

 

 

 

 

 

·       Sarađuje, inicira i koordinira aktivnosti sa prodajom u toku analize poslovanja klijenata u cilju obezbjeđenja potrebnih inputa za kreditnu analizu;

·       Definiše nivo dokumentacije i informacija potrebnih za procjenu kreditne sposobnosti;

·       Priprema objektivnu i nezavisnu procjenu kreditne sposobnosti, vrši identifikaciju prednosti i nedostataka u poslovanju te ranih upozoravajućih znakova;

·       Ocjenjuje projekciju poslovanja klijenta/projekta;

·       Priprema objektivan i nezavisan naknadni pregled finansijskog stanja klijenta (monitoring finansijskog poslovanja) i poštivanja finansijskih odredbi;

·       Prati zakonsku regulativu u oblasti upravljanja rizicima;

·       Sarađuje i osigurava podatake za potrebe kontrolnih funkcija, eksterne revizije i Regulatora;

·       Izvršava izvještajnu funkciju iz nadležnosti Direkcije

 

Odgovornosti za poslovanje i korištenje resursa se odnose na:

Savjesno i profesionalno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada i ostalih povjerenih poslova te obavljanje poslova u okviru radnih grupa, odbora, timova i drugih koordinacionih mehanizama unutar Banke;

Efikasno i razumno korištenje resursa Banke u obavljanju profesionalnih zadataka

Dodatni zahtjevi: Poznavanje  engleskog jezika, dobro poznavanje rada na računaru (MS Office), poželjan vozački ispit B kategorije

radni odnos na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca

sa mjestom rada u Sarajevu

 

 1. Naziv radnog mjesta

 

Samostalni stručni suradnik za upravljanje nekvalitetnom aktivom pravnih lica…………….1 izvršilac

 

 1. Potrebni uslovi za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta:

 

Stručna sprema: VSS ekonomski smjer
Potrebno radno iskustvo: tri (3) godine radnog iskustva u bankarstvu,
Ključni poslovi i radni zadaci:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovornosti:

 

 

 

 

 

 

·       Praćenje portfolija­­ nekvalitetnih potraživanja s ciljem maksimalne naplate obaveza dužnika;

·       Priprema prijedloge za restrukturu za nosioce ovlasti;

·       Daje prijedloge za aktiviranje sredstva obezbjeđenja u skladu sa procedurama;

·       Procjenjuje vjerodostojnost klijentovog plana za restruktuiranje;

·       Predlaže akcione korake i strategiju rješenja situacije organima za odlučivanje Banke;

·       Vrši monitoring i izvještava o klijentovoj situaciji;

·       Odgovara za praćenje i nivo naplate dodjeljenog portfolia;

·       Periodično ocjenjuje uspjeh strategije;

·       Izrađuje izvještaje i planove iz nadležnosti Direkcije;

·       Saradnja sa Podružnicama i ostalim organizacionim jedinicama Banke u cilju poboljšanja postojećih procesa naplate potraživanja;

Odgovornosti za poslovanje i korištenje resursa se odnose na:

Savjesno i profesionalno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada i ostalih povjerenih poslova te obavljanje poslova u okviru radnih grupa, odbora, timova i drugih koordinacionih mehanizama unutar Banke;

Efikasno i razumno korištenje resursa Banke u obavljanju profesionalnih zadataka

Dodatni zahtjevi: Poznavanje  engleskog jezika, dobro poznavanje rada na računaru (MS Office), vozački ispit B kategorije

radni odnos na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca

sa mjestom rada u Sarajevu

 

 1. Naziv radnog mjesta

 

Savjetnik za transakcijsko poslovanje………………..1 izvršilac

 

 1. Potrebni uslovi za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta:

 

Stručna sprema: VSS/VŠS/SSS ekonomski/društveni
Potrebno radno iskustvo: Sa ili bez radnog iskustva

Ključni poslovi i radni zadaci:

 • Obavljanje blagajničkih poslova u skladu sa važećim zakonskim i internim propisima i procedurama;
 • Praćenje aktivnosti o novim novčanicama puštenih u opticaj kao i o novčanicama povučenim iz opticaja;
 • Obezbjeđivanje sve potrebne dokumentacije koja je neophodna za transakcijsko poslovanje uzimajući u obzir interne i eksterne procedure poslovanja;
 • Kontrola gotovine u blagajni prilikom zaključenja blagajne usaglešena sa pripadajućim nalozima i blagajničkim izvještajima;
 • Čuvanje i izdavanje platnih kartica klijentima Banke,
 • Arhiviranje dokumentacije i dokumenata nastalih u toku odvijanja transakcijskog poslovanja;
 • Ažuriranje baza podataka o postojećim klijentima;
 • Rukovanje ključevima i šiframa za pristup prostorijama i kasama u kojima se čuva novac u skladu sa aktuelnim rasporedom suključarstva, procedurama o načinu rokovanja ključevima i šiframa;
 • Prema potrebi odgovara za glavnu blagajnu/dotacija/suvišak prema glavnoj blagajni
 • Prema potrebi poslovanje sa trezorom, bankomatima I sefovima u skladu sa procedurama Banke;
 • Obavlja ostale poslove prema nalogu neposrednog rukovodioca i nadležnog člana Uprave

 

Odgovornosti:               Odgovornosti za poslovanje i korištenje resursa se odnose na:

Savjesno i profesionalno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada i ostalih povjerenih poslova te obavljanje poslova u okviru radnih grupa, odbora, timova i drugih koordinacionih mehanizama unutar Banke;

Efikasno i razumno korištenje resursa Banke u obavljanju profesionalnih zadataka

 

Dodatni zahtjevi:           Poznavanje engleskog jezika dobro poznavanje rada na računaru (Windows, Word)

Kandidati koji ispunjavaju uslove biće pozvani na intervju.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave i CV dostaviti na e-mail: ljudski.resursi@pbs.ba