Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme

JAVNI OGLAS O NAMJERI PRODAJE POTRAŽIVANJA BANKE

I. Predmet oglasa
Predmet prodaje je potraživanje Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo prema pravnom licu ARIT d.o.o. Sarajevo. Navedeno potraživanje po osnovu dospjele glavnice iznosi KM 3.056.677, uvećano za iznos redovne i zatezne kamate obezbjeđeno je založnim pravom – hipotekom na nekretnini u naravi stan površine 74 m2 u ul. Grbavička broj 8 upisan u zk.ul.12683 KO Novo Sarajevo II.

II. Pravo učešća
Banka objavljuje javni poziv za učešće u kupoprodaji potraživanja svim zainteresovanim licima koja ispunjavaju uslove propisane Zakonom o bankama FBiH, Odlukom o kupoprodaji plasmana banke (Sl.novine FBiH br. 81/17) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o kupoprodaji plasmana banke ( Sl. novine FBiH br. 86/20).

III. Podnošenje ponuda
Ponuda se predaje propisno zapečaćena putem pošte ili direktno na protokol Banke, na adresu  Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana 18 Sarajevo, sa naznakom: “Ponuda za javni oglas o namjeri prodaje potraživanja Banke”

IV. Rok za dostavljanje ponuda
Rok za dostavljanje ponuda za kupovinu potraživanja Banke je najkasnije do 16.01.2023. godine.

V. Uvid u dokumentaciju
Ponuđači koji ispunjavaju uslove iz tačke II. stav 1. mogu izvršiti uvid u relevantnu dokumentaciju vezanu za predmet prodaje najkasnije do isteka važenja ovog oglasa, a po zaključenju sporazuma o povjerljivosti podataka.

VI. Dodatne napomene
Ukoliko zaprimljene ponude budu prihvatljive za Banku pokrenut će se zvanična procedura u skladu sa Odlukom o kupoprodaji plasmana banke (Sl.novine FBiH br. 81/17) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o kupoprodaji plasmana banke ( Sl. novine FBiH br. 86/20). Prodaja potraživanja iz tačke I. podliježe prethodnoj saglasnosti Agencije za bankarstvo F BiH.

Banka ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja, te zadržava pravo prihvatiti u potpunosti ili djelimično ponudu, odbiti ponudu, poništiti javno nadmetanje ili odgoditi sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke.