Mon - Fri : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Notification

o prodaji nekretnine u ulici Alipašina Sarajevo | objavljeno u Dnevnom avazu 21.12.2020.

Public call on the sale of real estate in Alipašina Street Sarajevo

PUBLIC ANNOUNCEMENT

O PRODAJI POSLOVNOG OBJEKTA

 

 1. 1. PRODAVAC

Prodavac poslovnog objekta je Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Banka), sa sjedištem u ul. Obala Kulina Bana br.18, 71000 Sarajevo.

U ime Banke postupak prodaje provodi Komisija za nabavku i prodaju (u daljem tekstu: Komisija).

 1. SUBJECT OF SALE

The subject of the sale is a business building owned by the Bank, located at Alipašina Street No. 6, Municipality of Centar – Sarajevo, registered in the list of real estate:

–  z.k. uložak broj: 207 K.O. SP_Sarajevo –Mahala LV, broj parcele 267 ukupne površine  430 m²

– z.k. uložak broj: 140 K.O. SP_Sarajevo –Mahala L, broj parcele 111 ukupne površine  746 m² i broj parcele  287 ukupne površine  15m²

 1. RIGHT TO PARTICIPATE

Na javnom nadmetanju mogu sudjelovati sva pravna i fizička lica koja na ime garancije (depozita) za ozbiljnost ponude uplate novčana sredstva u iznosu od 200.000,00 KM (dvjesto hiljada KM) na račun Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo br. 101 000 000 0001687 sa naznakom “za učešće na javnom nadmetanju”.

Interested parties can perform: insight into the state of the property, documentation on the property, sightseeing of the property with prior notice, as well as receive all other information related to this Public Announcement in the Bank, every working day in the period from the publication of the public announcement until the end of the deadline for submission of applications by e-mail: pravni@pbs.ba.

 1. METHOD OF SALE

The sale of the business facility will be made through a public tender – by collecting written bids (system of closed applications).

Banka kupcu nudi sljedeće mogućnosti:

 1. Mogućnost zakup prostora od strane Banke do 6 godina, i to :
 2. 285,00 m2 prizemlje – desno od ulaza
 3. 104,20 m2 prizemlje – lijevo od ulaza
 4. 491,45 m2 podkrovlje zgrade

 

 1. Mogućnost odgođenog plaćanja do 6 godina (uslov uplata min. 30% avansa)
 2. Mogućnost etažne prodaje, uz obavezu potencijalnog kupca da kupi sve etaže objekta po fazama kako slijedi:
 • Faza 1. najkasnije do  02.2021  godine
 • Faza 2. najkasnije do  09.2021  godine
 • Faza 3. najkasnije do  12.2021. godine

 

 

 1. CRITERION FOR CHOOSING THE MOST FAVORABLE OFFER

 

 1. The amount of the offered price
 2. Method and terms of payment
 3. Mogućnost da Banka zadrži kao etažno vlasništvo 285 m2 prizemlja (desno od ulaza)
 4. Cijena zakupa (prizemlje i podkrovlje)

 

The sale is carried out on the principle of "seen-bought", which excludes all subsequent complaints.

Nekretnine se prodaju u zatečenom imovinsko-pravnom statusu, sa klauzulom ‘’viđeno kupljeno’’, te se na kupca, prenosi obim prava kojim Banka u trenutku prodaje raspolaže, sa obavezom kupca da snosi sve troškove prodaje, notarske i druge eventualne troškove, troškove poreza na promet, kao i eventualne druge naknade i provizije u vezi sa predmetom prodaje.

 1. SUBMISSION OF BIDS

Ponuda se predaje propisno zapečaćena putem pošte ili direktno na protokol Banke, na adresu  Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana 18 Sarajevo, sa naznakom:

"Bid for a public announcement on the sale of a business facility through a public tender- do not open"

 1. CONTENT OF THE OFFER

 

The bid for participation in the public bidding is submitted in writing and must contain the following:

 • For a legal entity: full name, seat, copy of the court registration of the legal entity, ID and VAT number, signature of the authorized person, contact person, telephone number and amount of the offered price;
 • For a natural person: name and surname, address, copy of identity card or decision on self-employment / crafts, signature of the person, contact phone and the amount of the offered price.

The offered starting price from the offer in a sealed envelope is without restrictions.

 

 1. DEADLINE FOR SUBMISSION OF APPLICATIONS FOR PARTICIPATION IN THE PUBLIC TENDER

Rok za dostavljanje prijave za učešće na javnom nadmetanju je najkasnije do 15.01.2021. godine.

 

 

 1. OPENING OF BIDS

The opening of bids will be carried out by the Commission, which will rank the bidders, and after the decision has been made by the Bank's authorities on the selection of the most favorable bid, inform all bidders thereof.

 

 1. OFFER COSTS

The Bank does not bear any costs of the bidder in the bidding process, and reserves the right to accept in whole or in part the bid, reject the offer, cancel the public tender or postpone all bids at any time before the conclusion of the contract and thereby bearno responsibility to the bidders, nor is it obliged to explain the reasons for such decision.

 1. NOTE

Odabranom ponuđaču Banka neće vraćati depozit već će isti biti tretiran kao predujam (kapara) za ponuđenu cijenu sa kojim će se zaključiti notarski ugovor o kupoprodaji sa obavezom uplate u dogovorenom roku na račun Banke.

All interested buyers whose offer is not accepted will be refunded in the entire amount paid.

Prenos vlasništva nekretnine na kupca moguće je izvršit tek nakon uplate 30% ugovorene cijene uz zabilježbu založnog prava predmetnog poslovnog objekta u korist Banke, sve do isplate cjelokupnog iznosa, ukoliko se ugovorena cijena plaća u ratama. Isto se primjenjuje i u slučaju fazne prodaje iz tačke 4 (3) ovog Javnog oglasa.

The costs of making notary processing of the sales contract, real estate sales tax, registration fees and all other costs related to the purchase and sale process shall be borne by the buyer.

Sve potrebne informacije u vezi sa Javnim oglasom mogu se dobiti putem e-maila: pravni@pbs.ba

 1. SPECIAL NOTE

Poslovni objekat javnog oglasa o prodaja je u sklopu obuhvata novog regulacionog plana “ Alipašina-Koševo” koji je u postupku izrade sa utvrđenim novim smjernicama na osnovu usvojene Odluka o pristupanju izradi regulacionog plana “ALIPAŠINA-KOŠEVO” (Sl. novine Kantona Sarajevo br. 8 od 21.02.2019. godine).