Mon - Fri : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

PUBLIC CALL

ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJIH PONUĐAČA ZA POTREBE PBS DD SARAJEVO

PUBLIC CALL FOR THE SELECTION OF THE BEST BIDDERS FOR THE NEEDS OF PBS DD SARAJEVO

 1. 1. PREDMET NADMETANJA:

  Predmet Javnog poziva je prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova:

  LOT 1 – Adaptacija dijela poslovnog prostora u Živinicama za potrebe otvaranja filijale PBS. Prostorije se nalaze u Drugoj ulici br 18 u Živinicama, vlasništvo su Sarajevo osiguranja dd Sarajevo gdje obavlja djelatnost poslovnice.

  LOT 2 – Nadzor nad izvođenjem radova adaptacije dijela poslovnog prostora u Drugoj ulici br 18 u Živinicama.

  LOT 3 – Nabavka i postavljanje metalnih arhivskih polica u podrumskom prostoru poslovne zgrade PBS u ulici Bosanska br 17 u Bugojnu za potrebe regionalne arhive banke.

  LOT 4 – Izrada i postavljanje svjetleće reklame na objekat PBS u ulici Bosanska br 17 u Bugojnu.

  2. PRAVO SUDJELOVANJA:

  All domestic corporate entities registered to perform the activities that are the subject of the tender have the right to participate.

  3. SADRŽAJ PONUDE:

  The bid for participation in the public bidding is submitted in writing and must contain the following:

  • Full name and exact address of the bidder, contact person and phone number

  • A copy of the court registration

  • Original bid with prices (by lots for which he participates in the tender)

  • Method and terms of payment

  • Rokove izvršenja posla

  • Number of employees in the company and reference list of the same or similar jobs performed

  • Price immutability statement

  4. PODNOŠENJE PONUDA:

  Ponuda se predaje propisno zapečaćena putem pošte ili direktno na protokol banke, na adresu PBS dd Sarajevo, Obala Kulina bana 18 Sarajevo, sa naznakom “Ponuda po javnom pozivu, oznaka Lot-a za koji se konkuriše – ne otvarati”

  5.DEADLINE FOR SUBMISSION OF TENDERS:

  Rok podnošenja ponuda je 14 dana od dana objave a najkasnije do 09.11.2023. godine do 16,00 sati.

  5. CRITERIA FOR THE SELECTION OF THE BEST OFFER

  U postupku odabira najpovoljnijeg ponuđača Komisija za nabavku će uzeti u obzir sledeće kriterije:

  • price

  • the deadline of execution/delivery,

  • the method and terms of payment

  • garantni rok, minimalno 12 mjeseci,

  • references and certified staff for individual services

  6. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE I PREGLED:
  Predmjer radova za Lot- 1 i 2 se može preuzeti u prostorijama PBS d.d. Sarajevo u Direkciji za pravne i opšte poslove u ulici Obala Kulina bana 18 u Sarajevu svakim radnim danom u vremenu od 9:00 do 16:00. sati. Pregled prostorija predmet adaptacije u Živinicama se može izvršiti uz telefonsku najavu uposlenicima poslovnice Sarajevo osiguranje na broj telefona 035 369 123.

  Pregled prostora za Lot 3 i 4, nabavka stalaža i postavljanje svjetleće reklame se može izvršiti uz najavu voditelju poslovnice u Bugojnu na broj telefona 061 787 563


  7. TROŠKOVI PONUDE:
  PBS d.d. Sarajevo ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja, te zadržava pravo prihvatiti u potpunosti ili djelimično ponudu, odbiti ponudu, poništiti javno nadmetanje ili odgoditi sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke.

  8. OSTALE ODREDBE:

  Izabrani ponuđači su dužni prije zaključenja ugovora dostaviti garanciju za uredno izvršenje ugovora, u iznosu 10% vrijednosti ugovora, kao i garanciju za avansno plaćanje u iznosu ugovorenog avansa.
  Sve potrebne informacije u vezi sa Javnim nadmetanjem mogu se dobiti putem e-maila: tenderi@pbs.ba