Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Mreža PBS poslovnica

Podružnica/
Agencija
Ime i prezime Voditelja /Savjetnika za poslovanje sa fizičkim licima Broj telefona mobitel/fiksni Radno vrijeme poslovnice (radnim danima) Radno vrijeme poslovnice (subotom)
1 Podružnica Sarajevo Voditelj Podružnice Mirza Hasanović 062/344-523 08:00 – 16:00 h 08:00 – 13:00 h
Savjetnik za prodaju za FL Menisa Duraković 033/277-822
Savjetnik za prodaju za FL Ajdin Ćatić 033/277 -788
2 Agencija Obala Voditelj Agencije Lejla Kustura 062/875-799 08:00 – 16:00 h 08:00 – 13:00 h
Savjetnik za prodaju za FL Adna Hadžiabulić 033/278-544
Savjetnik za prodaju za FL Dino Burza 033/278-544
3 Podružnica Visoko Voditelj Podružnice Emir Bjedić 032/206-531 08:00 – 16:00 h Ne radi
Savjetnik za prodaju za FL Dina Hadžimehmedagić 032/206-530
4 Podružnica Zenica Voditelj Podružnice Gordana Martinović 061/108-224 08:00 – 16:00 h Ne radi
Savjetnik za prodaju za FL Adin Šabanović 032/244-007
5 Agencija Maglaj Voditelj Agencije Sabina Đuhera 061/224-994 08:00 – 16:00 h Ne radi
6 Agencija Usora Voditelj Agencije Anita Jelić 061/224-855 08:00 – 15:00 h 08:00 – 13:00 h
7 Agencija Tešanj Voditelj Agencije Jasenko Smailbegović 032/650-142 08:00 – 16:00 h Ne radi
8 Podružnica Mostar Voditelj Podružnice Aida Turković 061/154-611 08:00 – 16:00 h Ne radi
Savjetnik za prodaju za FL Arnela Zec 036/281 513 08:00 – 16:00 h Ne radi
9 Agencija Mostar Voditelj Agencije Zijadeta Vuk 036/581 114 08:00 – 15:30 h 08:00 – 12:00 h
Savjetnik za prodaju za FL Ramiz Šuta 036/558 810
10 Podružnica Goražde Voditelj Podružnice Emir Oković 038/243 040 08:00 – 16:00 h 09:00 – 13:00 h
Savjetnik za prodaju za FL Mirsad Mulahmetović 038/243 042
11 Podružnica Bugojno Voditelj Podružnice Edin Hodžić 030/251 294 07:30 – 15:30 h 08:00 – 12:00 h
Savjetnik za prodaju za FL Emir Hočkić 030/251 432
12 Agencija Donji Vakuf Voditelj Agencije Amir Ramić 030/205 238 07:30 – 15:30 h 08:00 – 12:00 h
13 Agencija Jajce Voditelj Agencije Amra Majdanac-Hadžić 030/659 375 07:30 – 15:30 h 08:00 – 12:00 h
14 Podružnica Brčko Voditelj Podružnice Azra Atić 049/218 665 08:00 – 16:00 h Ne radi
Savjetnik za prodaju za FL Amela Halilović-Kablić 049/590 728
15 Agencija Gornji Rahić Voditelj Agencije Mirsad Ibrišimović 049/512 747 08:00 – 16:00 h Ne radi