Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za produženje servisne podrške i sigurnosnih servisa

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za produženje servisne podrške i sigurnosnih servisa

OGLAS
za prikupljanje ponuda za produženje servisne podrške i
sigurnosnih servisa

Pozivaju se potencijalni ponuđači za dostavljanje ponuda za produženje servisne podrške proizvođača i sigurnosnih servisa za opremu navedenu u tabeli ispod:

Tabela A. Pregled opreme

Proizvođač Uređaji
Cisco FPR1010-ASA-K9, SN: JMX2519X0HT i JMX2519X0HV
Cisco C9300-24T-E, SN: FOC2517L4QL, FOC2517L4YW
Dell Unity XT380, SN: CKM01211605773
Dell PowerEdge R640 SN: F46GFD3, G46GFD3 i H46GFD3
Fortinet Fortigate 80F, SN: FGT80FTK21006442

Za svu navedenu opremu je potrebno ponuditi produženje servisne podrške proizvođača, dok je za posljednju stavku Fortinet Fortigate 80F potrebno uključiti i UTP set sigurnosnih servisa.

Servisnu podršku i servise je potrebno ponuditi zaključno sa 31.12.2025.godine

 

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet tendera

SADRŽAJ PONUDE

Ponuđač mora dostaviti:

  • naziv i tačnu adresu ponuđača;
  • ovjerenu fotokopiju rješenja o registraciji (ili izvod iz sudskog registra) ne starije od 6 mjeseci;
  • ovjerenu fotokopiju uvjerenja o poreskoj registraciji;
  • original ponude sa cijenama

KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

U postupku odabira najpovoljnijeg ponuđača Komisija za nabavku stalnih sredstava će uzeti u obzir sljedeće kriterije

  • cijena,
  • rok isporuke,
  • način i uslove plaćanja (plaćanje isključivo po isporuci)
  • reference i certificirano osoblje za pojedinu opremu.

PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Zapečaćene ponude sa naznačenom punom adresom ponuđača dostaviti sa naznakom “NE OTVARATI – PONUDA po tenderu za nabavku računarske opreme” i sa naznakom tačaka na koje se ponuđač prijavljuje, putem pošte  ili direktno u Banku na protokol.

Rok podnošenja ponuda je 10 dana od dana objavljivanja.

Adresa za dostavu ponuda je:

Privredna Banka Sarajevo d.d Sarajevo, Obala Kulina bana 18, za Komisiju za nabavku stalnih sredstava .

Otvaranje ponuda nije javno. Isto će izvršiti Komisija imenovana od strane Nadzornog odbora, predložiti najpovoljnijeg ponuđača, te nakon donošenja odluke od strane Nadzornog odbora o izboru najpovoljnije ponude, o tome  obavijestiti najpovoljnijeg ponuđača.

TROŠKOVI PONUDE

Naručilac ne snosi nikakve troškove učešća ponuđača u postupku tendera te zadržava pravo prihvatiti ponudu u potpunosti, odbiti ponudu, tražiti dodatne informacije od ponuđača, poništiti tender bez obrazloženja ponuđačima i za to ne snosi nikakvu odgovornost.

Kontakt: telefon 033 278 547, e-mail informatika@pbs.ba