Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Cards

VISA Electron card of Privredna banka Sarajevo provides you a sense of security, daily use, easy and constant access to your money, no matter where you are.

Advantages:

 • Your money is with you / You are saving time
 • Easier to keep money / greater security
 • Easier to use abroad
 • Issuing a card free of charge
 • Raise cash at ATMs of Privredna banka Sarajevo without a fee as well as ATMs of the BH network..
 • Purchase of goods and payment of services free of charge.

Prekoračenje po tekućem računu

 • Debitna kartica je vezana za tekući račun koji se otvara u svrhu redovnih mjesečnih primanja i obavljanja isplata/plaćanja u granicama raspoloživih sredstava na tekućem računu.
 • Debitna kartica se može koristiti za plaćanje roba i usluga, za podizanje gotovine na POS terminalima i bankomatima, bez mogućnosti odgođenog plaćanja a uz mogućnost dobijanja odobrenog prekoračenja.
 • Mogućnost dobijanja VISA Electron kartice podrazumjeva da imalac kartice ima jedan račun i sredstvima na računu raspolaže sa karticom.
 • Kartica se može koristiti do visine raspoloživog iznosa na računu imaoca kartice ili do visine odobrenog prekoračenja.

 

Iznos prekoračenja:

Iznos dopuštenog prekoračenja se određuje na sljedeći način:

 • do 100% visine redovnih mjesečnih primanja odobrava se poslije uplate dva uzastopna i redovna mjesečna priliva. Iznos na koji se odobrava prekoračenje je prosječno primanje na tekući račun (koje podrazumjeva platu, topli obrok i prevoz) posljednja 2 mjeseca. Uslov za odobrenje procesirana transakcija plate/penzije.
 • do 200% visine redovnih mjesečnih primanja odobrava se na zahtjev klijenta uz obaveznu provjeru kreditne istorije, boniteta firme zaposlenja, visine plate, ukupne zaduženosti i dr. elemenata, takođe poslije uplate dva uzastopna i redovna mjesečna priliva (koje podrazumjeva platu, topli obrok i prevoz). Uslov za odobrenje procesirana transakcija plate/penzije.
 • do 300% visine redovnih mjesečnih primanja odobrava se na zahtjev klijenta samo za prvoklasne klijente, odnosno zaposlenike firmi sa kojima Banka ima poseban dogovor. Iznos na koji se odobrava prekoračenje je prosječno primanje na tekući račun (koje podrazumjeva platu, topli obrok i prevoz) u posljednja 2 mjeseca. Uslov za odobrenje procesirana transakcija plate/penzije.
 • Za klijente sa primanjima manjim od 300 KM može se odobriti prekoračenje max. do iznosa 300 KM.
 • Prosječna redovna mjesečna primanja u zadnja 3 mjeseca preko računa se preračunavaju svakih 6 mjeseci. Prvo prekoračenje se odobrava na rok od mjesec dana i max iznos istog je 3.000,00KM, svako naredno se revidira i odobrava na vremenski period od 12 mjeseci i Maksimalan iznos prekoračenja je do 10.000 KM a odobrava se na period do 12 mjeseci uz automatsko obnavljanje, pod uslovom da je u posmatranom periodu realizovana transakcija redovnog mjesečnog priliva na račun bez obzira na saldo na računu.
 • Po zahtjevima fizičkih lica koji imaju status na neodređeno vrijeme, prekoračenje se odobrava po procesiranju prve plate uz mjenicu kao instrument obezbjeđenja.

 

  Vrsta kamatne stope Visina kamatne stope EKS
Prekoračenje po tekućem računu Fiksna 13,99% 15,27%

 

Napomena:

Troškovi kredita koji ulaze u izračun Efektivne kamatne stope (EKS):

Za potrebe izračuna EKS-a za prekoračenju po tekućem računu u izračun se uključuje nominalna kamatna stopa i naknada za izdavanje kartice – godišnje.

 

Instrumenti obezbjeđenja: Mjenica sa mjeničnom izjavom, uz pravo Banke da zatraži dodatno obezbjeđenje.

Metod obračuna kamate stope: Linearni metod

Valuta: KM sa valutnom klauzulom vezanom za promjenu EUR-a.

Revolving kreditna kartica (VISA)

 • Revolving kreditna kartica je kartica koja se može koristiti za plaćanje roba i usluga ili podizanja gotovine do visine odobrenog limita/kredita, uz mogućnost odobrenog plaćanja koje podrazumjeva “revolving” kredit, odnosno kredit sa mogućnošću višekratnog korištenja do ukupno odobrenog iznosa limit;
 • Minimalan iznos mjesečne rate je 5% iskorištenog limita, koja se treba uplatiti do 15-tog dana u kalendarskom mjesecu

Namjena: Plaćanje roba i usluga putem POS terminala, podizanje gotovine putem POS terminala i podizanje gotovine putem bankomata 24/7/365

 

Iznos limita: do 5.000,00 KM

Metod obračuna kamate stope: Linearni metod

Obračun kamate se vrši mjesečno na iznos duga od momenta nastanka transakcije; Obračunava se na iskorišteni iznos limita po kreditnim karticama

 

  Vrsta kamatne stope Visina kamatne stope EKS
Revolving kreditna kartica Fiksna 12,99% 12,99%

 

Napomena:

Efektina kamatna stopa (EKS) je jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.

Instrumenti obezbjeđenja: 

 • Mjenica sa mjeničnom izjavom, uz pravo Banke da zatraži dodatno obezbjeđenje
 • Administrativna zabrana
 • Alternativa za Administrativnu zabranu -Trajni nalog i Saglasnost za zapljenu I isplatu dijela plate

Alternativni instrument obezbjeđenja :Namjenski depozit 100%

 

Valuta: KM sa valutnom klauzulom vezanom za promjenu EUR-a.

Informacioni list za nenamjenski kredit je dostupan na ovom linku

Important Notice

Zbog mogućeg gubitka ili krađe kartice, a sve u cilju Vaše bolje zaštite, koristimo priliku da Vas dodatno upozorimo da u svoje mobilne telefone ne pohranjujete PIN koji ste dobili uz VISA Electron karticu i da prilikom unosa PIN-a zaklonite tipke na bankomatu i POS uređaju kako druge osobe ne bi došle u posjed Vašeg PIN-a.

Ako je kartica izgubljena, zagubljena ili ukradena ili ako bilo koja neovlaštena osoba sazna za PIN ili broj kartice odmah i bez odlaganja kontaktirajte kartični centar Banke na broj +387 33 652 888.
Bilo bi poželjno da navedeni broj Call Centra pohranite.

 Credit Card Application Form