Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Tarifa naknada u poslovanju za fizička lica

Datum primjene od 06.07.2019. godine.

II. PLATNI PROMET U ZEMLJI

II.1. AD HOC – UPLATA NA ŠALTERU

II.2. TEKUĆI RAČUN

II.3. PREKORAČENJE PO TEKUĆEM RAČUNU

II.4. ŠTEDNI RAČUNI*

II.5. ŽIRO RAČUN

II.6. TRAJNI NALOG

II.7. ELEKTRONSKO BANKARSTVO

II.8. SMS USLUGA

II.1.  Ad hoc – uplata na šalteru 

Uplata rate kredita na šalteru bankebez naknade
Uplata na kreditnu karticu na šalteru bankebez naknade
UPPUnutarbankarske transakcijePlaćanje UPP nalogom na zahtjev fizičkog lica u korist TRN računa pravnog lica unutar banke – internoKM 1,80 po transakciji
Međubankarske transakcije

 

Plaćanje UPP nalogom na zahtjev fizičkog lica do KM 10.000,00  po nalogu – međubankarske transakcije

(na drugu banku) – GC

 

KM 2,00 po transakciji
Plaćanje UPP nalogom na zahtjev fizičkog lica preko KM 10.000,00  po nalogu – međubankarske transakcije – RTGS (na drugu banku)

 

KM 6,00 po transakciji

II.2.  Tekući računi

Otvaranje računa Bez naknade 
Zatvaranje računaBez naknade
Naknada za vođenje tekućeg računaKM 2,00
Vođenje tekućeg računa bez prometaBez naknade
Vođenje neaktivnih računa, sve dok na

računu ima sredstava

KM 2,00
Troškovi Obavijesti o neaktivnosti računaKM 2,00
Aktiviranje neaktivnog računaBez naknade
Uplate i isplate sa /na tekući računBez naknade
Uplata rate kreditaBez naknade
Uplata na kreditnu karticuBez naknade
Prebacivanje  sa tekućeg računa  u korist drugih računa u Banci istog vlasnika računaBez naknade
Prebacivanje  sa računa FL u korist računa drugih FL u BanciKM 0,50
UPPPlaćanje UPP nalogom na zahtjev fizičkog lica u korist TRN računa pravnog lica unutar bankeKM 0,50
Međubankarske transakcije

 

nalog do

KM 10.000 – GC

KM 1,00
nalozi putem RTGS 

KM 3,00

 

Izrada izvoda koji se podiže u BanciBez naknade
Slanje izvoda na e-mailBez naknade
Slanje izvoda na adresuBez naknade
Izrada izvoda (dodatni izvod)KM 1,50
Izrada izvoda na zahtjev na adresuKM 2,00
Izdavanje potvrda :

potvrda o br računa, potvrda o stanju na računu, potvrda o realizaciji transakcije sa računa, dodatni izvještaj o prometu računa i sl.

KM 0,00

Trošak Obavjesti o neaktivnosti računa (obavjest vlasniku računa da će se račun proglasiti neaktivnim), jednak je mjesečnoj naknadi za vođenje računa (2,00 KM jednokratno). Trošak Obavjesti se naplaćuje iz sredstava neaktivnog računa ukoliko ih ima. Ukoliko na neaktivnom računu nema sredstava, ova Obavijest se ne naplaćuje.

II.3.  Prekoračenje po tekućem računu

Naknada za obradu  Bez naknade
Naknada za prijevremeni raskid  Bez naknade
Naknada za povećanje prekoračenja na zahtjev klijentaKM 10,00

II.4.  Štedni računi (KM/devizni)

Otvaranje štednog računaBez naknade
Zatvaranje štednog računaBez naknade
Vođenje štednog računa KM 1,00
Vođenje neaktivnih računa, sve dok na

računu ima sredstava

KM 1,00
Troškovi Obavijesti o neaktivnosti računaKM 1,00
Uplate i isplate sa/na štedni računBez naknade
Isplata devizne štednje u istoj valutiBez naknade
Naknada za prijevremeni raskid ugovora o oročenjuBez naknade
Izdavanje štedne knjižiceKM 5,00

Obavezan polog min. KM 10,00

 

* Naknade se odnose na sve kataloški utvrđene vrste štednih proizvoda za stanovništvo

Trošak Obavjesti o neaktivnosti računa (obavjest vlasniku računa da će se račun proglasiti neaktivnim), jednak je mjesečnoj naknadi za vođenje računa (1,00 KM jednokratno). Trošak Obavjesti se naplaćuje iz sredstava neaktivnog računa ukoliko ih ima. Ukoliko na neaktivnom računu nema sredstava, ova Obavijest se ne naplaćuje.

II.5.  Žiro računi

Vođenje žiro računaKM 3,00
Zatvaranje žiro-računa  Bez naknade
Vođenje neaktivnih računa, sve dok na

računu ima sredstava

KM 3,00
Troškovi Obavijesti o neaktivnosti računaKM 3,00
Uplata u korist žiro računaBez naknade
Izrada redovnog izvoda koji se podiže u filijali/ekspozituri/šalteruBez naknade
Izrada i slanje redovnog izvoda e-mailomBez naknade
Izrada i slanje dodatnog izvoda na zahtjev na adresuKM 2,00

 

Trošak Obavjesti o neaktivnosti računa (obavjest vlasniku računa da će se račun proglasiti neaktivnim), jednak je mjesečnoj naknadi za vođenje računa (3,00 KM jednokratno). Trošak Obavjesti se naplaćuje iz sredstava neaktivnog računa ukoliko ih ima. Ukoliko na neaktivnom računu nema sredstava, ova Obavijest se ne naplaćuje.

II.6.  Trajni nalog

Otvaranje trajnog nalogaBez naknade
Uplata rate kreditaBez naknade
Uplata na kreditnu karticuBez naknade
Prebacivanje  trajnim nalogom  sa tekućeg  i  a vista računa u korist drugih računa u Banci istog vlasnika računaBez naknade
Prebacivanje  trajnim nalogom  sa računa FL u korist računa drugih FL u BanciKM 0,20
UPPUnutarbankarska transakcija

Plaćanje nalogom na zahtjev fizičkog lica u korist TRN računa pravnog lica unutar banke – interno

KM 0,20
Međubankarske transakcije Nalog do

KM 10.000

KM 0,70
Nalog preko

KM 10.000 – RTGS

KM 3,00
Troškovi konverzije u slučaju izvršenja plaćanja putem trajnog naloga sa deviznih računa u korist drugih računa u BanciPrema otkupnoj tarifi Centralne Banke
Otkaz trajnog nalogaBez naknade

II.7.  Elektronsko bankarstvo

Naknada za vođenje računa Elektronsko bankarstvo2,00 KM – mjesečno
Uplata rate kredita/Uplata mjesečnih obaveza po kreditnoj karticiBez naknade
UPP

 

 

Unutarbankarska transakcija

 

Bez naknade
Međubankarske transakcijenalog do KM 10.000,00KM 0,50

 

nalozi putem RTGSKM 3,00
Na račune unutar Banke u okviru jednog klijentaBez naknade
Transfer između vlastitih računa u EURBez naknade
Transfer između vlastitih računa u ostaloj stranoj valutiBez naknade
Konverzija KM u ostale valute između vlastitih računa0,5% min KM 1,50
Konverzija ostalih valuta u KM između vlastitih računa0,5% min KM 1,50
Otkaz usluge eBankBez naknade

II.8.  SMS usluga

Aktiviranje uslugeBez naknade
Mjesečna naknadaKM 1,50
Naknada po poruciBez naknade
Otkaz SMS uslugeBez naknade

III. DEVIZNI PLATNI PROMET

III.1. PLATNI PROMET S INOSTRANSTVOM

III.2. PLAĆANJE PREMA INOSTRANSTVU

III.1.  Priliv iz inostranstva – obrada priliva

·            Do KM 5.000,00 2,00 % min KM 1,00
·            Od KM 5.001,00- KM 10.000,001,5 %
·            Od KM 10.001,00 do KM 30.000,001,0 %
·            Preko KM 30.000,000.5%
Obrada priliva iz inostranstva u korist štednog računa za penzionere koji primaju penziju u PBS-u :
·            Do KM 10,00Bez provizije
·            Preko KM 10,00Fiksno KM 2,00 + 2 %
Obrada priliv iz inostranstva  u korist štednog računa za penzionere koji  ne  primaju penziju u PBS-u
·        Do KM 20,00Bez provizije
·        Preko KM 20,00 do KM 40,00Fiksno KM 1,5
·        Preko KM 40,00 do KM 200,00Fiksno KM 3,00
·        Preko KM 200,00 do KM 400,00Fiksno  KM 5,00
·        Preko KM 400,00 do KM 500,00Fiksno KM 8,00
·        Preko KM 500,00Fiksno KM 10,00

III.2.  Plaćanje prema inostranstvu

 

Plaćanje sa računa – opcija korisnik plaća troškove (BEN/SHA)

 

0,7% min KM 10,00

 

 

Plaćanje sa računa opcija – nalogodavac plaća troškove – OUR

 

0,7% min KM 10 + troškovi ino banaka

 

 

Povrat priliva iz inostranstva koji ne mogu biti izvršeni (po drugom osnovu)

 

KM 5 + 0,20% od iznosa

min KM 20

 

  • OUR – nalogodavac snosi troškove transfera u inostranstvo, kao i troškove posredničkih banaka, kako bi korisnik sredstava primio puni iznos plaćanja SHA – nalogodavac snosi troškove transfera u inostranstvo, dok troškove posredničkih banaka snosi korisnik sredstava

IV. MJENJAČKI POSLOVI

IV.1. MJENJAČKI POSLOVI

IV.2. ZAMJENA OŠTEĆENIH NOVČANICA

IV.3. ZAMJENA NOVČANICA POVUČENIH IZ OPTICAJA

IV.1. MJENJAČKI POSLOVI

Otkup EUR za KM0,7 % od iznosa otkupa po srednjem kursu za EUR/KM
Prodaja EUR za KM0,8%  od iznosa prodaje po srednjem kursu za EUR/KM
Otkup i prodaja USD,CHF,GPB za KM1,5 % min KM 2,00
Otkup i prodaja AUD,CAD,DKK,NOK,SEK, HRK za KM2,0% min KM 2,00

IV.2. Zamjena oštećenih novčanica

·     za domicilnu valutu (na vrijednost novčanice)5%, mi. KM 2,00
·     za strane valute (na vrijednost novčanice)10%, min KM 10,00

 

IV.3. Zamjena novčanica povučenh iz opticaja

Zamjena novčanica povučenih iz opticaja (na vrijednost novčanice)10%, min KM 1,00
Provjera ispravnosti novčanicaKM 2,00 po novčanici
  
Otkup efektivnog stranog novca od stanovništva podignut sa štednih i deviznih računa ostvarenog iz osnova priliva iz inostranstva( otkup EUR za KM )Bez naknade
Prodaja efektivnog stranog novca stanovništvu u slučaju polaganja na oročenu štednju ( svih valuta)Bez naknade

V. KREDITNI POSLOVI ZA FIZIČKA LICA

V.1. PRIJEM I OBRADA ZAHTJEVA ZA KREDIT

V.II. OSTALE NAKNADE ZA KREDITE FIZIČKIH LICA

V.1.  Prijem i obrada zahtjeva za kredit

Nenamjenski kredit·      1% min KM 25

·       0,50% min KM 20 – za klijente koji imaju usmjerena redovna mjesečna primanja na tekući račun u Banci

Ili Potvrda računovodstva da će klijent prebaciti platu na PBS (ukoliko klijent od narednog mjeseca namjerava svoja mjesečna primanja preusmjeriti na PBS);

 

 

 

Zamjenski kredit

 

 

·      1% min KM 25

0,50% min KM 20 – za klijente koji imaju usmjerena redovna mjesečna primanja na tekući račun u Banci

Ili Potvrda računovodstva da će klijent prebaciti platu na PBS (ukoliko klijent od narednog mjeseca namjerava svoja mjesečna primanja preusmjeriti na PBS);

·       

Kredit za kupovinu i izgradnju nekretnine / stambene jedinice Kredit za rekonstrukciju i adaptaciju nekretnine

Kredit za refinansiranje postojećih obaveza/stambeni kredit

·      1% max KM 1.000

·      0,50% max KM 1.000  – za klijente koji imaju usmjerena redovna mjesečna primanja na tekući račun u Banci

Ili Potvrda računovodstva da će klijent prebaciti platu na PBS (ukoliko klijent od narednog mjeseca namjerava svoja mjesečna primanja preusmjeriti na PBS);

·      Kredit za refinansiranje postojećih obaveza/stambeni kredit – Bez naknade

 

Kredit za penzionere·     1% min KM 25

·     0,50% min 20 KM – za klijente Banke koji imaju otvoren tekući račun u Banci i usmjerena redovna mjesečna primanja na isti

Ili Potvrda računovodstva da će klijent prebaciti platu na PBS (ukoliko klijent od narednog mjeseca namjerava svoja mjesečna primanja preusmjeriti na PBS);

 

 

 

Odgođeno plaćanje/Robni kreditPosebno se ugovara sa prodavcem robe/pružaocem usluga
Kredit za obrazovanje·     1% min KM 25

·     0,50% min KM 20 – za klijente Banke koji imaju otvoren tekući račun u Banci i usmjerena redovna mjesečna primanja na isti

Ili Potvrda računovodstva da će klijent prebaciti platu na PBS (ukoliko klijent od narednog mjeseca namjerava svoja mjesečna primanja preusmjeriti na PBS);

 

Kredit za kupovinu vrijednosnih papira·     1% min KM 350

·     0,50% min KM 150 – za klijente koji imaju usmjerena redovna mjesečna primanja na tekući račun u Banci

Ili potvrda računovodstva da će klijent prebaciti platu na PBS (ukoliko klijent od narednog mjeseca namjerava svoja mjesečna primanja preusmjeriti na PBS);

 

 

Kredit za kupovinu vozila

·     1% min KM 200

·     0,50% min KM 100 – za klijente koji imaju usmjerena redovna mjesečna primanja na tekući račun u Banci

Ili potvrda računovodstva da će klijent prebaciti platu na PBS (ukoliko klijent od narednog mjeseca namjerava svoja mjesečna primanja preusmjeriti na PBS);

 

Kredit na osnovu namjenskog depozita 100%Bez naknade
Hipotekarni kredit
  • 1% max KM 1.000
  • 0,50% max KM 1.000  –  za klijente Banke koji imaju otvoren tekući račun u Banci i usmjerena redovna mjesečna primanja na isti

Ili potvrda računovodstva da će klijent prebaciti platu na PBS (ukoliko klijent od narednog mjeseca namjerava svoja mjesečna primanja preusmjeriti na PBS);

 

 

V.2.  Ostale naknade za kredite fizičkih lica

Transfer sredstava iz kredita na račun Klijenta/drugog fizičkog ili pravnog lica otvoren u BanciBez naknade
Transfer sredstava namjenskog kredita na račun fizičkog ili pravnog lica otvoren u drugoj BanciBez naknade
Transfer sredstava iz kredita na račun fizičkog ili pravnog lica otvoren u drugoj BanciPo tarifi naknada za međubankarske transakcije sa tekućeg računa
Zamjena dužnika (preuzimanje kredita)KM 150,00

ukoliko se radi o preuzimanju duga umrlog naknada se ne naplaćuje

Prijevremena cjelokupna otplata kreditaBroj preostalih anuiteta ≥  12 mjeseci1,00%
Broj preostalih anuiteta <  12 mjeseci0,50%
Naknada za cjelokupnu otplatu kredita naplaćuje se:

·      Kod kredita sa fiksnom kamatnom stopom u momentu prijevremene otplate

·      Kredita za kupovinu nekretnina ako je ugovorena fiksna ili promjenjiva kamatna stopa a ako je iznos prijevremene otplate veći od 20.000,00 KM u periodu od godine dana po otplatnom planu

·      Ukoliko se  kredit potpuno otplaćuje iz novoodobrenog kredita u Banci naknada za prijevremeni povrat se ne naplaćuje

·      Naknada za prijevremenu otplatu kredita ni u jednom slučaju ne može biti veća od iznosa kamate koju bi korisnik kredita platio za vrijeme od dana vraćanja kredita do dana kada je kredit po ugovoru trebao biti vraćen.

Prijevremena djelimična otplata kreditaNaknada za prijevremenu djelimičnu otplatu kredita

·     Minimalno 50% glavnice za nenamjenske i

·     Minimalno 25% glavnice za stambene kredite

se ne naplaćuje

Naknada za restrukturu kredita (produženje roka otplate za klijente  A i B kategorije) 

Bez naknade

 

Po Odluci FBA broj U.O. -12-4/09  od 02.06.2009.godine

Naknada za izmjenu ugovorenih uslova kredita Izmjene ugovorenih uslova kredita se odnosi na sljedeće promjene po zahtjevu klijenta:

· Izmjene kamatne stope;

· Izmjene kolaterala;

· Izmjena kolaterala kod Hipotekarnih kredita;

· Promjena Grace perioda;

· Promjena kamatne stope u grace periodu;

· Izmjena glavnice kredita

1% maksimalno KM 300,00
Naknada za reprogram kredita se odnosi na sljedeće promjene po zahtjevu klijenta:

· Skraćenje roka otplate;

· Produženje roka otplate;

· Povećanje iznosa kredita.

1% maksimalno KM 100,00
Odustajanje od kreditaBez naknade
Naknada za slanje opomenaBez naknade
Potvrda o stanju duga po kredituBez naknade
Potvrda o plaćenim kamatamaBez naknade
Dostava obavijesti o stanju duga po kredituBez naknade
Potvrda Banke o naplaćenim kamatama na kredite fizičkim licimaBez naknade

VI. KARTIČNI PROIZVODI I USLUGE

VI.1. DEBITNA KARTICA VISA

VI.2. REVOLVING KREDITNA KARTICA - VISA

VI.1.  Debitna kartica – Visa

Upisnina – jednokratnoBez naknade
Naknada za kašnjenje po odobrenom prekoračenjaBez naknade
Članarina osnovni imalac – jednokratnoBez naknade
Naknada za izdavanje kartice – godišnje –

osnovni imalac

Bez naknade
Naknada za izdavanje kartice – godišnje –

dodatni imalac

KM 10,00
Izrada debitne kartice u roku 24 sataKM 30,00
Izvanredno izdavanje PIN-a vlasniku ili opunomoćeniku (u slučaju gubitka, krađe, promjene matičnih podataka ili oštećenja kartice ili brzine)KM 20,00
Reizdavanje kartica – osnovni imalacBez naknade
Reizdavanje kartica – dodatni imalacBez naknade
Zamjena kartice – oštećenje, krađa ili gubitak – osnovni imalacKM 10,00
Zamjena kartice – oštećenje, krađa ili gubitak – dodatni imalacKM 10,00
Kupovina robe i plaćanje usluga u zemljiBez naknade
Kupovina robe i plaćanje usluga u inostranstvuBez naknade
Podizanje gotovine na bankomatima Banke i BH mrežeBez naknade
Podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka u zemlji2,5 % od iznosa  min KM 5,00
Podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka u inostranstvu3,0 % od iznosa min KM 10,00
Podizanje gotovine na POS terminalima BankeBez naknade
Podizanje gotovine na POS terminalima drugih banaka u zemlji2,5 % od iznosa  min KM 5,00
Podizanje gotovine na POS terminalima drugih banaka u inostranstvu3,0 % od iznosa min KM 10,00
Naknada za konverziju ili procesiranje transakcije kupovine ili podizanje gotovine u inostranstvu1,00% od iznosa transakcije
Neopravdane reklamacije na POS i ATM uređajima BankeKM 10,00
Neopravdane reklamacije na POS i ATM uređajima drugih banakaKM 30,00
Naknada za reprint PIN-a osnovni imalacKM 5,00
Naknada za reprint PIN-a dodatni imalacKM 5,00
Naknada za blokadu/deblokadu karticeBez naknade
Naknada za nedozvoljeno prekoračenjeBez naknade
Otkaz karticeBez naknade
Naknada za pokriće troškova oko servisiranja zadržanih kartica u bankomatuBez naknade

VI.2.  Revolving kreditna kartica – Visa

Izdavanje kreditne kartice i PIN-a kod otvaranja računa 
·     za osnovnog korisnika (upisnina)KM 10,00
·     godišnja članarina osnovnom ili dodatnom korisniku / korisnicimaKM 20,00
Izvanredno izdavanje kreditne kartice  osnovnom ili dodatnom korisniku/korisnicima (u slučaju gubitka, krađe, promjene matičnih podataka ili oštećenja kartice)KM 30,00
Izvanredno izdavanje PIN-a vlasniku ili opunomoćeniku (u slučaju gubitka, krađe, promjene matičnih podataka ili oštećenja kartice ili brzine)KM 20,00
Plaćanje kreditnom karticom na POS uređajimabez naknade
Podizanje gotovine kreditnom karticom na bankomatu Banke2,0% od iznosa,

min. KM 5,00

Podizanje gotovine kreditnom karticom na POS uređaju ili bankomatu drugih banaka2,5% od iznosa,

min. KM 5,00

Podizanje gotovine kreditnom karticom na POS uređaju ili bankomatu u inostranstvu3,0 % od iznosa,

min. KM 10,00

Naknada za konverziju ili procesiranje transakcije kupovine ili podizanje gotovine u inostranstvu1,00% iznosa transakcije
Izvanredno izdavanje kreditne kartice u roku od 24  sataKM 30,00
Izrada i slanje redovnog izvoda na adresubez naknade
Izrada i slanje redovnog izvoda e-mailombez naknade
Neopravdane reklamacije transakcije karticom na POS i ATM uređajima BankeKM 10,00
Neopravdana reklamacija transakcije karticom na POS i ATM uređajima drugih banakaKM 30,00
Otkaz ugovora o revolving kreditu (svim sudionicima u kreditu s povratnicom)Bez naknade
Zamjena sudionika u kreditu po kreditnim karticamaKM 30,00 po osobi
Promjena limita po zahtjevu klijentaKM 15,00
Promjena limita na zahtjev BankeBez naknade
Protesti, tužbe i druge mjere prema neurednim dužnicimastvarni troškovi,

min KM 50,00

Naknada za pokriće troškova oko servisiranja zadržanih kartica u bankomatuBez naknade

VII. SEFOVI

VII. SEFOVI

VII.  Sefovi

Dimenzije sefaVeličinaDubinaŠirinaVisina
Mali413mm265mm48,5mm
Srednji413mm265mm98,5mm
Veliki413mm265mm148,5mm
Naknada za izgubljeni ključDo iznosa stvarnih troškova zamjene brave i ključeva
Naknade

 

Veličina3 mjeseca6 mjeseci12 mjeseci
Mali20 KM30 KM50 KM
Srednji40 KM60 KM80 KM
Veliki50 KM80 KM120 KM
Otkaz najma sefa 

Bez naknade

 

VIII. OSTALE NAKNADE

VIII. OSTALE NAKNADE

VIII.  Ostale naknade

Izdavanje prepisa i dokumentacije iz predhodnih godina na zahtjev klijentaKM 10,00