Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Štednja

Kamatne stope u primjeni od 30.06.2018. godine

Omogućena Vam je oročena štednja u KM i EUR valuti na dogovoreni period, čime obezbjeđujete dodatne prihode po osnovu kamata koje Banka isplaćuje na Vaša oročena sredstva.

Štedni ulozi po viđenju (A VISTA)

Štednja po viđenju namjenjena je klijentima koji žele štedjeti na način da su im sredstva uvijek dostupna u granicama raspoloživog iznosa na računu.

Raspolaganje štednim ulogom po viđenju (a vista) je moguće:
• isplatom gotovine u domaćoj i stranoj valuti;
• bezgotovinskim prenosom/plaćanjem na račune u Banci;
• trajnim nalogom

Korisnik računa:

• Domaća fizička lica – rezidenti stariji od 18 godina sa stalnim prebivalištem u BiH
• Maloljetni rezidenti za koje račun može otvoriti zakonski zastupnik (roditelj)
• Lica pod starateljstvom (punoljetna i maloljetna) za koje račun mogu otvoriti zakonski Staratelj
• Strana fizička lica – nerezident

Valuta: KM, EUR, USD i ostale valute

Iznos: Bez ograničenja

Rok: Neodređen – po viđenju

Isplata: Na šalteru Banke

Kamatna stopa: 0.00% godišnje

Efektivna kamatna stopa (EKS) jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi. 

Novčana sredstva su slobodna, tj. mogu se podignuti sa računa u svakom trenutku. 
Isplatu iznosa u vrijednosti iznad KM 10.000,00 (protuvrijednost druge valute) klijent je dužan najaviti Banci 24 sata ranije.

Informacioni list za A vista štednju je dostupan na ovom linku.

Oročeni depoziti / štednja

Omogućena Vam je oročena štednja u KM, EUR, USD, CHF i GBP valuti na dogovoreni period, čime obezbjeđujete dodatne prihode po osnovu kamata koje Banka isplaćuje na Vaša oročena sredstva.

Korisnici: rezidenti i nerezidenti
Valuta: KM, EUR, USD, CHF i GBP
Iznos: Bez ograničenja
Rok oročenja: 4-6, 7-12, 13-24, 25-36, 37 i više mjeseci
Kamatna
stopa
: fiksna kamatna stopa – oročenje se ne obnavlja automatski.

Iznos oročenja Rok oročenja u mjesecima Vrsta kamatne stope Valuta / Kamatna stopa/ EKS
KM EKS EUR EKS CHF/USD/GBP EKS
Od 500.00 KM do 10.000,00 KM 4-6 fiksna 0,20% 0,20% 0,25% 0,25% 0,05% 0,05%
7-12 fiksna 0,20% 0,20% 0,25% 0,25% 0,05% 0,05%
13-24 fiksna 1,15% 1,15% 1,00% 1,00% 0,10% 0,10%
25-36 fiksna 1,40% 1,41% 1,40% 1,41% 0,10% 0,10%
37 i više fiksna 1,40% 1,41% 1,40% 1,41% 0,10% 0,10%
Od 10.000,01KM do 50.000,00KM 4-6 fiksna 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,10% 0,10%
7-12 fiksna 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,10% 0,10%
13-24 fiksna 1,20% 1,21% 1,05% 1,05% 0,20% 0,20%
25-36 fiksna 1,45% 1,46% 1,45% 1,46% 0,20% 0,20%
37 i više fiksna 1,45% 1,46% 1,45% 1,46% 0,20% 0,20%
Preko 50.000,01 KM 4-6 fiksna 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,10% 0,10%
7-12 fiksna 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,10% 0,10%
13-24 fiksna 1,25% 1,26% 1,10% 1,11% 0,20% 0,20%
25-36 fiksna 1,50% 1,51% 1,45% 1,46% 0,20% 0,20%
37 i više fiksna 1,50% 1,51% 1,45% 1,46% 0,20% 0,20%

Napomena:
Troškovi koji ulaze u izračun Efektivne kamatne stope (EKS):
Efektivna kamatna stopa je izračunata na maksimalan iznos depozita i maksimalan rok oročenja. U izračun EKS-a uključena je nominalna kamatna stopa.

Raskid ugovora o oročenom depozitu: Na štedne uloge koji su razročeni prije isteka roka
oročenja ukoliko je ugovorena mogućnost razročenja, obračunava se kamata po kamatnoj stopi koja vrijedi za štedne uloge po viđenju za kratkoročni depozit, a za dugoročno oročene depozite priznaje se važeća kamatna stopa postignutog roka oročenja ukliko nije drugačije ugovoreno.

Dječja štednja

Dječija štednja omogućava sigurnu i postupnu štednju za Vašu djecu, na način da im prema vlastitim mogućnostima naisti štedni račun kada i koliko želite s istim odabranim rokom dospijeća.
Maksimalni rok oročenja može biti 18 godina ili manje, ovisno o starosti maloljetnog vlasnika štednje u trenutku ugovaranja (kontrola na JMBG), te se Dječija štednja može ugovoriti na rok oročenja koji dospijeva u godini u kojoj vlasnik postaje punoljetan. Dječija štednja može dospijevati i prije sticanja punoljetnosti maloljetne osobe pa je moguće ugovarati štednju na kraće rokove.

Korisnici: Maloljetni klijenti starosti do 18 godina za koje račun mogu otvoriti zakonski zastupnici/staratelji
Valuta: KM
Iznos: Prilikom ugovaranja Dječije štednje uplaćuje se početni iznos čiji je minimalni iznos 100,00 KM, dok za vrijeme trajanja oročenja naknadne uplate mogu biti u iznosima i periodičnosti koji odgovaraju uplatitelju. Sredstva može uplaćivati zakonski zastupnik/staratelj ili druga osoba u gotovini ili putem trajnog naloga ugovorenog u banci.
Rok oročenja: 36 – 47; 48 – 59; preko 60 mjeseci

Iznos oročenja Valuta/
Vrsta kamatne stope
Rok oročenja u mjesecima/Visina kamatne stope/EKS
Fiksna 36-47 mj 48-59 mj 60 i više mj
Kamatna stopa EKS Kamatna stopa EKS Kamatna stopa EKS
Početni minimalni iznos uplate 100,00 KM KM 1,50% 1,51% 1,50% 1,51% 1,50% 1,51%

 
Napomena:
Troškovi kredita koji ulaze u izračun Efektivne kamatne stope (EKS):
Efektivna kamatna stopa je izračunata na iznos depozita 10.000,00 KM i maksimalan rok oročenja po rasponu. U izračun EKS-a uključena je nominalna kamatna stopa.

Informacioni list za A vista štednju je dostupan na ovom linku.

Namjenski oročeni depozit

Namjena: Depozit koji služi kao instrument obezbjeđenja za kredite, garancije i dr. plasmane
Valuta: KM i EUR
Iznos: U zavisnosti od iznosa odobrenog plasmana i pokrića kredita depozitom a u Skladu s odlukom nadležnog nosioca ovlasti
Rok oročenja: Rok oročavanja depozita se veže za rok otplate plasmana
Kamatna stopa: Bez obračuna pasivne kamate / Fiksna kamatna stopa

Vrsta depozita Valuta Visina kamatne stope
Namjenski oročen depozit KM/EUR 0,00%
e-BANKHalcom EBB PBSMreža poslovnica