Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Štednja

Kamatne stope u primjeni od 30.06.2018. godine

Omogućena Vam je oročena štednja u KM i EUR valuti na dogovoreni period, čime obezbjeđujete dodatne prihode po osnovu kamata koje Banka isplaćuje na Vaša oročena sredstva.

Oročeni depoziti / štednja

Oročena štednja najmenjena je klijentima koji žele sigurno štedjeti na određeno vrijeme, te po isteku oročenja pored povrata uloženih sredstava obezbijediti dodatne prihode po osnovu pripadajućih kamata koje Banka isplaćuje nakon isteka oročenja.

Oročenu štednju je moguće ugovoriti  u KM, EUR, USD, CHF i GBP valuti na dogovoreni period.

Korisnici:  rezidenti i nerezidenti
Iznos:  bez ograničenja
Rok oročenja: 4-6, 7-12, 13-24, 25-36, 37 i više mjeseci
Kamatna stopa: fiksna kamatna stopa

 

Iznos oročenjaRok oročenja u mjesecimaVrsta kamatne stopeValuta / Kamatna stopa/ EKS
KMEKSEUREKSCHF/USD/GBPEKS
Od 500.00 KM do 10.000,00 KM4-6fiksna0,20%0,20%0,20%0,20%0,05%0,05%
7-12fiksna0,20%0,20%0,20%0,20%0,05%0,05%
13-24fiksna1,05%1,05%1,00%1,00%0,10%0,10%
25-36fiksna1,35%1,36%1,20%1,21%0,10%0,11%
37 i višefiksna1,35%1,36%1,20%1,21%0,10%0,11%
Od 10.000,01KM do 50.000,00KM4-6fiksna0,25%0,25%0,20%0,20%0,10%0,10%
7-12fiksna0,25%0,25%0,20%0,20%0,10%0,10%
13-24fiksna1,10%1,11%1,05%1,05%0,20%0,20%
25-36fiksna1,40%1,41%1,25%1,26%0,20%0,20%
37 i višefiksna1,40%1,41%1,25%1,26%0,20%0,20%
Preko 50.000,01 KM4-6fiksna0,30%0,30%0,20%0,20%0,10%0,10%
7-12fiksna0,30%0,30%0,20%0,20%0,10%0,10%
13-24fiksna1,15%1,16%1,10%1,11%0,20%0,20%
25-36fiksna1,45%1,46%1,30%1,31%0,20%0,20%
37 i višefiksna1,45%1,46%1,30%1,31%0,20%0,20%

Napomena:

Troškovi koji ulaze u izračun Efektivne kamatne stope (EKS): Efektivna kamatna stopa je izračunata na maksimalan iznos depozita i maksimalan rok oročenja. U izračun EKS-a uključena je nominalna kamatna stopa.

Raspolaganje sredstvima: Oročenim štednim ulozima deponent može raspolagati po isteku ugovorenog roka.

 Informacioni list za oročenu štednju je dostupan na ovom linku.

Dječja štednja

Dječija štednja omogućava sigurnu i postupnu štednju za Vašu djecu, na način da im prema vlastitim mogućnostima na isti štedni račun kada i koliko želite s istim odabranim rokom dospijeća.

Maksimalni rok oročenja može biti 18 godina ili manje, ovisno o starosti maloljetnog vlasnika štednje u trenutku ugovaranja, te se Dječija štednja može ugovoriti na rok oročenja koji dospijeva u godini u kojoj vlasnik postaje punoljetan. Dječija štednja može dospijevati i prije sticanja punoljetnosti maloljetne osobe pa je moguće ugovarati štednju na kraće rokove.

Korisnici: Maloljetni klijenti starosti do 18 godina za koje račun mogu otvoriti zakonski zastupnici/staratelji
Valuta: KM
Iznos: Prilikom ugovaranja Dječije štednje uplaćuje se početni iznos čiji je    minimalni  iznos 100,00 KM, dok za vrijeme trajanja oročenja naknadne uplate mogu biti u iznosima i periodičnosti koji odgovaraju uplatitelju. Sredstva može uplaćivati zakonski zastupnik/staratelj ili druga osoba u gotovini ili putem trajnog naloga ugovorenog u banci.
Rok oročenja:  36 – 47; 48 – 59; preko 60 mjeseci

 

Iznos oročenja

Valuta/
Vrsta kamatne stope

Rok oročenja u mjesecima/Visina kamatne stope/EKS

Fiksna

36-47 mj

48-59 mj

60 i više mj

Kamatna stopa

EKS

Kamatna stopa

EKS

Kamatna stopa

EKS

Početni minimalni iznos uplate 100,00 KM

KM

1.45%

1.46%

1.45%

1.46%

1.45%

1.46%

Napomena: Troškovi koji ulaze u izračun Efektivne kamatne stope (EKS): Efektivna kamatna stopa je izračunata na iznos depozita 10.000,00 KM i maksimalan rok oročenja po rasponu. U izračun EKS-a uključena je nominalna kamatna stopa.

Informacioni list za dječju štednju je dostupan na ovom linku.

Namjenski oročeni depozit

Namjena:  Depozit koji služi kao instrument obezbjeđenja za kredite, garancije i dr.  plasmane
Valuta: KM i EUR
Iznos: U zavisnosti od iznosa odobrenog plasmana i  pokrića kredita depozitom a u Skladu s odlukom nadležnog nosioca ovlasti
Rok oročenja:  Rok oročavanja depozita se veže za rok otplate plasmana
Kamatna stopa:  Bez obračuna pasivne kamate / Fiksna kamatna stopa

 

Vrsta depozitaValutaVisina kamatne stope
Namjenski oročen depozitKM/EUR0,00%
e-BANKHalcom EBB PBSMreža poslovnica