Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Obavjestenje

o sazivanju 48 Skupštine PBS d.d. Sarajevo

Obavjestenje o sazivanju 48 Skupštine PBS d.d. Sarajevo

Na osnovu članova 55. Zakona o bankama („Službene novine Federacije BiH“, broj:27/17), a u vezi sa članom 230. Zakona o privrednim društvima F BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/15), kao i člana 78. Statuta Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo, te Odluke Nadzornog odbora Banke o sazivanju 48. sjednice Skupštine dioničara Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo broj: 02-NO-108/18 od 29.03.2018. godine, Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo objavljuje OBAVJEŠTENJE o sazivanju i održavanju 48. Skupštine dioničara PRIVREDNE BANKE SARAJEVO d.d. SARAJEVO Skupština dioničara Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo saziva se za dan ponedjeljak, 07.05.2018. godine, sa početkom u 15,00 sati. Zasjedanje Skupštine Banke održat će se u prostorijama Banke u ulici Obala Kulina bana 18. u Sarajevu.

Kompletan dokument preuzmite ovdje.

e-BANKHalcom EBB PBSMreža poslovnica