Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

O B A V J E Š T E NJ E

O DOPUNI DNEVNOG REDA sazvane 5. (pete) Vanredne sjednice Skupštine dioničara  PRIVREDNE BANKE SARAJEVO D.D.

OBAVJEŠTENJE O DOPUNI DNEVNOG REDA sazvane 5. (pete) Vanredne sjednice Skupštine dioničara PRIVREDNE BANKE SARAJEVO D.D. SARAJEVO

O B A V J E Š T E NJ E

O DOPUNI DNEVNOG REDA sazvane 5. (pete) Vanredne sjednice Skupštine dioničara  PRIVREDNE BANKE SARAJEVO D.D. SARAJEVO, za ponedjeljak, 24.09.2018. godine, sa početkom u 15:00 sati u sjedištu Banke, na adresi Obala Kulina bana broj 18. u Sarajevu.

(Obavještenje objavljeno u dnevnom listu Dnevni avaz, subota 01.09.2018. godine)

Vrši se DOPUNA DNEVNOG REDA   5. (pete) Vanredne sjednice Skupštine dioničara, tako što se iza tačke 7. Dnevnog reda dodaje tačka 8.  koja glasi:

“ 8. Donošenje odluke o usvajanju:

  1. Izvještaja eksternog revizora o kontrolama u informacionom sistemu za 2017.godinu
  2. Izvještaja eksternog revizora o ocjeni usklađenosti aktivnosti na sprječavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti za 2017. godinu.”

Ostale tačke dnevnog reda 5. (pete) Vanredne sjednice Skupštine dioničara ostaju nepromijenjene.                                                                                              

 

Predsjednik Nadzornog odbora

Aziz Šunje,s.r.

e-BANKHalcom EBB PBSMreža poslovnica