Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Krediti

Kamatne stope u primjeni od 04.01.2018. godine

U cilju obezbjeđenja kvalitetne finansijske podrške klijentima, Privredna banka je svoju strategiju poslovanja bazirala na širokoj ponudi kredita prilagođenih različitim potrebama korisnika ovisno o namjeni, roku, bonitetu klijenta i kvalitetu instrumenata obezbjeđenja kredita.

Nenamjenski krediti

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim primanjima, u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita:      do 40.000,00 KM

  Rok Vrsta kamatne stope Visina kamatne stope EKS
Kratkoročni kredit Do 1 godine fiksna 5,00%  
8,27%
Dugoročni kredit Preko 1- 8 godina fiksna 7,00% 8,36%
 6,50%
za klijente koji imaju usmjerena redovna mjesečna primanja na tekući račun otvoren u Banci zadnjih 6 mjeseci u kontinuitetu
7,50%

Napomena:

Troškovi kredita koji ulaze u izračun Efektivne kamatne stope (EKS):

Efektivna kamatna stopa je izračunata na maksimalan iznos kredita datog proizvoda i maksimalan rok otplate. U izračun EKS-a uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva, trošak kupovine mjenice, trošak ovjere Saglasnosti o zapljeni i trošak osiguranja kredita.

Ukoliko se radi o kreditima obezbjeđenim hipotekom, u izračun efektivne kamatne stope ulaze i troškovi osiguranja nekretnine i troškovi konstituisanja hipoteke izuzev troškova notara.

 

Instrumenti obezbjeđenja: za sve iznose kredita i rokove otplate: adminstrativna zabrana korisnika kredita, saglasnost o zapljeni, trajni nalog, mjenica s mjeničnom izjavom, Polica osiguranja korisnika kredita vinkulirana u korist Banke uz pravo Banke da zatraži dodatno obezbjeđenje i/ili sudužništvo.

Isplata:   kredit se isplaćuje na tekući račun tražioca kredita otvoren u Banci.

Valuta: 

-Kratkoročni kredit KM;

-Dugoročni kredit KM sa valutnom klauzulom vezanom za promjenu EUR-a.

Zamjenski krediti

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima koje namjerava zatvoriti postojeće kreditne obaveze koje ne smiju biti u lošijoj kategoriji od B u Banci ili drugim finansijskim institucijama i sa otplaćenih min. 12 anuiteta po otplatnom planu postojećih kreditnih obaveza koje se zatvaraju novim zaduženjem, a u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita: do 40.000,00 KM

  Rok Vrsta kamatne stope Visina kamatne stope EKS
Kratkoročni kredit Do 1 godine fiksna 5,00% 8,27%
Dugoročni kredit Preko 1 -10 godina fiksna 7,00% 7,46%
 6,50%
za klijente koji imaju usmjerena redovna mjesečna primanja na tekući račun otvoren u Banci zadnjih 6 mjeseci u kontinuitetu 
7,50%

Napomena:

Troškovi kredita koji ulaze u izračun Efektivne kamatne stope (EKS):

Efektivna kamatna stopa je izračunata na maksimalan iznos kredita datog proizvoda i maksimalan rok otplate. U izračun EKS-a uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva, trošak kupovine mjenice, trošak ovjere Saglasnosti o zapljeni i trošak osiguranja kredita.

Ukoliko se radi o kreditima obezbjeđenim hipotekom, u izračun efektivne kamatne stope ulaze i troškovi osiguranja nekretnine i troškovi konstituisanja hipoteke izuzev troškova notara.

Instrumenti obezbjeđenja:

za sve iznose kredita i rokove otplate: adminstrativna zabrana korisnika kredita, saglasnost o zapljeni, trajni nalog, mjenica s mjeničnom izjavom, Polica osiguranja korisnika kredita vinkulirana u korist Banke uz pravo Banke da zatraži dodatno obezbjeđenje i/ili sudužništvo

Isplata – Obavezno  zatvaranje:

 • postojećih zaduženja u drugim finansijksim institucijama putem UPP na transakcijski račun druge banke uz obavezan poziv na broj partije kredita / kartice koja se zatvara (Ispalata na lični račun u drugoj banci nije dozvoljena) i/ili
 • postojeće eksponiranosti u Banci,

Nakon zatvaranja postojećih zaduženja u drugim finansijskim institucijama ili Banci, isplata razlike/preostalog iznosa kredita na tekući račun otvoren u Banci.

Valuta:
-Kratkoročni kredit KM;
-Dugoročni kredit KM sa valutnom klauzulom vezanom za promjenu EUR-a.

Stambeni krediti

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim primanjima, u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita:  do 250.000,00

Rok otplate:

 • Kupovina postojeće ili nove stambene jedinice  do 20 godina
 • Rekonstrukcija i adaptacija nekretnine /stambene jedinice do 10 godina
 • Refinansiranje postojećih obaveza/stambeni kredit do 20 godina
  Rok Vrsta kamatne stope Visina kamatne stope EKS
Kratkoročni kredit/
Dugoročni kredit
Do 20 godina fiksna 6,00% 6,33%

Napomena:

Troškovi kredita koji ulaze u izračun Efektivne kamatne stope (EKS):

Efektivna kamatna stopa je izračunata na maksimalan iznos kredita datog proizvoda i maksimalan rok otplate. U izračun EKS-a uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva, trošak kupovine mjenice, trošak ovjere Saglasnosti o zapljeni i trošak osiguranja kredita.

Ukoliko se radi o kreditima obezbjeđenim hipotekom, u izračun efektivne kamatne stope ulaze i troškovi osiguranja nekretnine i troškovi konstituisanja hipoteke izuzev troškova notara.

 

Instrumenti obezbjeđenja:

 • Za iznose kredita do 40.000KM i sve rokove otplate: administrativna zabrana korisnika kredita, saglasnost o zapljeni, trajni nalog, mjenica s mjeničnom izjavom, Polica osiguranja korisnika kredita vinkulirana u korist Banke uz pravo Banke da zatraži dodatno obezbjeđenje i/ili sudužništvo
 • Za iznose kredita preko 40.000KM i sve rokove otplate: hipoteka u omjeru 1,5:1 u odnosu na iznos kredita uz pravo Banke da zatraži dodatno obezbjeđenje, administrativna zabrana korisnika kredita, saglasnost o zapljeni, trajni nalog, mjenica s mjeničnom izjavom

 

Isplata:

 • Kupovina nekretnine/stambene jedinice/poslovnog prostora: Banka uplaćuje cijenu na račun prodavca nakon konstituisanja instrumenta obezbjeđenja. Isplata dijela kredita do max. KM 10.000 na tekući račun tražioca kredita otvoren u Banci.
 • Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija nekretnine: Kredit se isplaćuje na račun izvođača radova po računu za građevinski materijal u vrijednosti do max. 75% iznosa kredita, a preostali dio u gotovini ili na račun korisnika kredita otvoren u Banci za ostale nepredviđene troškove nastale u toku izvođenja radova. Rok za iskorištenje kredita je 90 dana od prve tranše.
 • Refinansiranje postojećih obaveza: Kreditnim sredstvima se zatvaraju postojeće obaveze po stambenom kreditu u Banci/drugim poslovnim bankama.

 
Valuta: 

-Kratkoročni kredit KM;

-Dugoročni kredit KM sa valutnom klauzulom vezanom za promjenu EUR-a.

Krediti za obrazovanje

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH koje je upisano na redovan/vanredan dodiplomski/postdiplomski studij na jednoj od Visokoškolskih ustanova u BiH, u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Namjena kredita: plaćanje troškova školarine na Visokoškolskoj ustanovi

Iznos kredita:

 • Krediti bez grace perioda 500,00 – 20.000,00 KM
 • Krediti sa grace periodom 5.000,00 – 40.000,00 KM
 • Krediti bez grace perioda do 5 godina
 • Krediti sa grace periodom do 12 godina

 

  Rok Vrsta kamatne stope Visina kamatne stope EKS
Kredit bez grace perioda Do 5 godina fiksna 5,35% 6,46%
Kredit sa grace periodom Do 12 godina fiksna 7,00% 8,15%

Napomena:

Troškovi kredita koji ulaze u izračun Efektivne kamatne stope (EKS):

Efektivna kamatna stopa je izračunata na maksimalan iznos kredita datog proizvoda i maksimalan rok otplate. U izračun EKS-a uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva, trošak kupovine mjenice, trošak ovjere Saglasnosti o zapljeni i trošak osiguranja kredita.

Ukoliko se radi o kreditima obezbjeđenim hipotekom, u izračun efektivne kamatne stope ulaze i troškovi osiguranja nekretnine i troškovi konstituisanja hipoteke izuzev troškova notara.

Instrumenti obezbjeđenja:  Sudužnik je obavezan ukoliko tražilac kredita nije u radnom odnosu na neodređeno vrijeme.

Za sve iznose kredita i rokove otplate: administrativna zabrana korisnika kredita, saglasnost o zapljeni, trajni nalog, mjenica s mjeničnom izjavom, Polica osiguranja života korisnika kredita/sudužnika vinkulirana u korist Banke za cijeli period otplate kredita uz pravo Banke da zatraži dodatno obezbjeđenje.

Za kredite sa grace periodom obavezno je da korisnik kredita, odnosno sudužnik za cijeli period otplate usmjeri redovna mjesečna primanja na tekući račun otvoren u Banci.

Isplata: kredit se isplaćuje na transakcijski račun Visokoškolske ustanove u BiH

Valuta: 

-Kratkoročni kredit KM;

-Dugoročni kredit KM sa valutnom klauzulom vezanom za promjenu EUR-a.

Krediti za kupovinu vrijednosnih papira

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima, a u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita: do 200.000,00 KM

  Rok Vrsta kamatne stope Visina kamatne stope EKS
Kratkoročni kredit/
Dugoročni kredit
Do 7 godina fiksna 6,95% 7,35%

Napomena:

Troškovi kredita koji ulaze u izračun Efektivne kamatne stope (EKS):

Efektivna kamatna stopa je izračunata na maksimalan iznos kredita datog proizvoda i maksimalan rok otplate. U izračun EKS-a uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva, trošak kupovine mjenice, trošak ovjere Saglasnosti o zapljeni i trošak osiguranja kredita.

Ukoliko se radi o kreditima obezbjeđenim hipotekom, u izračun efektivne kamatne stope ulaze i troškovi osiguranja nekretnine i troškovi konstituisanja hipoteke izuzev troškova notara.

Instrumenti obezbjeđenja:

 • Za iznose kredita do 40.000 KM i sve rokove otplate: administrativna zabrana, saglasnost o zapljeni, trajni nalog, mjenica s mjeničnom izjavom, zalog vrijednosnih papira 2:1 (npm., trguje se na SASE), polica osiguranja korisnika kredita vinkulirana u korist Banke uz pravo Banke da zatraži dodatno obezbjeđenje i/ili sudužništvo
 • Za iznose kredita preko 40.000 KM i sve rokove otplate: hipoteka u omjeru 2:1 u odnosu na iznos kredita uz pravo Banke da zatraži dodatno obezbjeđenje, administrativna zabrana, saglasnost o zapljeni, trajni nalog, mjenica s mjeničnom izjavom

Isplata:  kredit se isplaćuje na račun profesionalnog posrednika/brokerske kuće sa kojom klijent ima zaključen ugovor za kupoprodaju vrijednosnih papira, po realizaciji  naloga za kupovinu na SASE i prijemu obračuna obavljene transakcije

Valuta: 

-Kratkoročni kredit KM;

-Dugoročni kredit KM sa valutnom klauzulom vezanom za promjenu EUR-a.

Kredit za kupovinu vozila

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima a u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita: do visine iznosa profakture uključujući iznose carine i PDV-a, a u zavisnosti od kreditne sposobnosti dužnika:

 • Nova vozila do KM 40.000,00 KM
 • Polovna vozila do KM 20.000,00 KM
  Rok Vrsta kamatne stope Visina kamatne stope EKS
Za kupovinu novih vozila
/za sve rokove otplate
Do 7 godina fiksna 7,97% 9,21%
Za kupovinu polovnih vozila
/za sve rokove otplate
Do 5 godina fiksna 8,47% 9,85%

Napomena:

Troškovi kredita koji ulaze u izračun Efektivne kamatne stope (EKS):

Efektivna kamatna stopa je izračunata na maksimalan iznos kredita datog proizvoda i maksimalan rok otplate. U izračun EKS-a uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva, trošak kupovine mjenice, trošak ovjere Saglasnosti o zapljeni i trošak osiguranja kredita.

Ukoliko se radi o kreditima obezbjeđenim hipotekom, u izračun efektivne kamatne stope ulaze i troškovi osiguranja nekretnine i troškovi konstituisanja hipoteke izuzev troškova notara.

 

Instrumenti obezbjeđenja:

Za sve iznose kredita i rokove otplate: administrativna zabrana, saglasnost o zapljeni, trajni nalog, mjenica s mjeničnom izjavom, založno pravo na pokretnu imovinu koja je predmet kupovine, polica kasko osiguranja vozila koje je predmet kupovine za cijeli period otplate kredita, uz pravo Banke da zatraži dodatno obezbjeđenje.

Isplata: kredit se isplaćuje na transakcijski račun prodavca vozila.

Valuta: 

-Kratkoročni kredit KM;

-Dugoročni kredit KM sa valutnom klauzulom vezanom za promjenu EUR-a.

Nenamjenski hipotekarni kredit

Korisnik kredita:  Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima, a u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita: do 300.000,00 KM

  Rok Vrsta kamatne stope Visina kamatne stope EKS
Kratkoročni kredit/
Dugoročni kredit
Do 10 godina fiksna 8,00%  8,58%

Napomena:

Troškovi kredita koji ulaze u izračun Efektivne kamatne stope (EKS):

Efektivna kamatna stopa je izračunata na maksimalan iznos kredita datog proizvoda i maksimalan rok otplate. U izračun EKS-a uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva, trošak kupovine mjenice, trošak ovjere Saglasnosti o zapljeni i trošak osiguranja kredita.

Ukoliko se radi o kreditima obezbjeđenim hipotekom, u izračun efektivne kamatne stope ulaze i troškovi osiguranja nekretnine i troškovi konstituisanja hipoteke izuzev troškova notara.

Instrumenti obezbjeđenja:

 • hipoteka u omjeru 2:1 u odnosu na iznos kredita uz pravo Banke da zatraži dodatno obezbjeđenje
 • polisa osiguranja založene nekretnine vinkulirana u korist Banke za cijeli period otplate kredita
 • administrativna zabrana korisnika kredita
 • saglasnost o zapljeni
 • trajni nalog
 • mjenica sa mjeničnom izjavom

 

Isplata: kredit se isplaćuje na tekući račun tražioca kredita otvoren u Banci

Valuta: 

-Kratkoročni kredit KM;

-Dugoročni kredit KM sa valutnom klauzulom vezanom za promjenu EUR-a.

Kredit na osnovu namjenskog depozita 100%

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima i uplaćenim namjenskim depozitom u Banci u vrijednosti 100% traženog iznosa kredita, a u skladu sa osnovnim kreiterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita: U zavisnosti od iznosa štednje koja se daje kao obezbjeđenje plasmana, max do 200.000KM

  Rok Vrsta kamatne stope Visina kamatne stope EKS
Kratkoročni kredit/
Dugoročni kredit
Do 10 godina fiksna 2,85% 2,89%

Napomena:

Troškovi kredita koji ulaze u izračun Efektivne kamatne stope (EKS):

Efektivna kamatna stopa je izračunata na maksimalan iznos kredita datog proizvoda i maksimalan rok otplate. U izračun EKS-a uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva, trošak kupovine mjenice, trošak ovjere Saglasnosti o zapljeni i trošak osiguranja kredita.

Ukoliko se radi o kreditima obezbjeđenim hipotekom, u izračun efektivne kamatne stope ulaze i troškovi osiguranja nekretnine i troškovi konstituisanja hipoteke izuzev troškova notara.

 

Instrumenti  obezbjeđenja:

 • trajni nalog
 • namjenski depozit 100%

Isplata: kredit se isplaćuje na tekući račun tražioca kredita otvoren u Banci

Oslobađanje namjenskog  depozita: Sa mogućnošću djelimičnog oslobađanja depozita u toku otplate do visine neotplaćenog kredita.

Valuta: 

-Kratkoročni kredit KM;

-Dugoročni kredit KM/Valutna klauzula vezana za promjenu EUR-a se primjenjuje za sve kredite obezbjeđene namjenskim depozitom u EUR valuti.

Krediti za penzionere

Korisnik kredita:  može biti svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima ostvarenim po osnovu penzije/invalidnine koji na datum dospjeća kredita ne može imati više od 75 godina starosti, u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade.

Iznos kredita:  do 10.000,00 KM

  Rok Vrsta kamatne stope Visina kamatne stope EKS
Kratkoročni kredit Do 1 godine fiksna 5,00% 7,81%
Dugoročni kredit Preko 1-5 godina fiksna  6,50%  7,46%

Napomena:

Troškovi kredita koji ulaze u izračun Efektivne kamatne stope (EKS):

Efektivna kamatna stopa je izračunata na maksimalan iznos kredita datog proizvoda i maksimalan rok otplate. U izračun EKS-a uključena je nominalna kamatna stopa, naknada za obradu kreditnog zahtjeva, trošak kupovine mjenice, trošak ovjere Saglasnosti o zapljeni i trošak osiguranja kredita.

Ukoliko se radi o kreditima obezbjeđenim hipotekom, u izračun efektivne kamatne stope ulaze i troškovi osiguranja nekretnine i troškovi konstituisanja hipoteke izuzev troškova notara.

 

Instrumenti obezbjeđenja: Za sve iznose i rokove otplate: administrativna zabrana korisnika kredita, saglasnost o zapljeni, trajni nalog, mjenica s mjeničnom izjavom uz pravo Banke da zatraži dodatno obezbjeđenje

Isplata: kredit se isplaćuje na tekući račun tražioca kredita otvoren u Banci

Valuta: 

-Kratkoročni kredit KM;

-Dugoročni kredit KM sa valutnom klauzulom vezanom za promjenu EUR-a.

Odgođeno plaćanje / Robni kredit

Korisnik kredita: Svako fizičko lice državljanin BiH sa redovnim mjesečnim primanjima u skladu sa osnovnim kriterijima za tretman kreditnog zahtjeva klijenta u procesu obrade, izuzev gdje je s prodavcem robe/pružaocem usluga ugovoren poseban kriterij.

Iznos kredita: do 3.000,00 KM

Namjena kredita: Namjenski kredit za kupovinu robe/plaćanje usluga

  Rok Vrsta kamatne stope Visina kamatne stope
Kratkoročni kredit/
Dugoročni kredit
Do 3 godine fiksna Posebno se (pojedinačno) ugovara s prodavcem robe/pružaocem usluga

Instrumenti obezbjeđenja: Posebno se (pojedinačno) ugovara s prodavcem robe/pružaocem usluga

Isplata: Na transakcijski račun prodavca robe/pružaoca usluge.

Valuta:
-Kratkoročni kredit KM;
-Dugoročni kredit KM sa valutnom klauzulom vezanom za promjenu EUR-a.

Kreditna dokumentacija

Uz popunjen i ovjeren zahtjev za kredit potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • kopiju lične karte (tražilac kredita, sudužnici, jemci);
 • kopiju CIPS prijave mjesta boravka ne stariju od 6 mjeseci (tražilac kredita, sudužnici, jemci);
 • dokaz o redovnim primanjima za zadnja 3 mjeseca (tražilac kredita, sudužnici, jemci);
 • kopiju dva zadnja režijska računa (tražilac kredita).

Za zaposlenike preduzeća koja su po obliku organizacije d.o.o. potrebna je i dodatna dokumentacija:

 • rješenje o registraciji preduzeća;
 • bilans stanja i bilans uspjeha za posljednja dva obračunska perioda;
 • karton deponovanih potpisa;
 • specifikacija isplate plata (ovjerena u Poreskoj upravi) za posljednja tri mjeseca;
 • M2 obrazac.

Pored gore navedenog, pri apliciranju za „Stambeni kredit“ neophodno je dostaviti:

 • ugovor o kupoprodaji nekretnine ovjeren od strane notara.

Pri apliciranju za „Kredit za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju nekretnine“ neophodno je dostaviti:

 • predračun/račun izvođača radova

Ukoliko je, kao instrument obezbjeđenja, ponuđeno založno pravo na nekretnini potrebno je dostaviti:

 • dokaz o vlasništvu nad nekretninom (ZK izvadak ne stariji od 7 dana);
 • procjenu vrijednosti nekretnine od strane ovlaštenog procjenitelja (ne stariju od 6 mjeseci);
 • poresko uvjerenje (ne starije od 7 dana).

Pri apliciranju za „Robni kredit“ potrebno je dostaviti:

 • predračun/račun prodavca.
e-BANKHalcom EBB PBSMreža poslovnica