Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Krediti

U cilju obezbjeđenja kvalitetne finansijske podrške zahtjevima klijentima, Privredna banka Sarajevo je svoju strategiju poslovanja bazirala na širokoj ponudi kredita prilagođenih različitim potrebama korisnika ovisno o namjeni, roku, bonitetu klijenta i kvalitetu instrumenata obezbjeđenja kredita.

Banka je otvorena za ugovaranje posebnih aranžmana rezervisanih za klijente Banke zato Vas pozivamo da se pridružite grupi koja pobjeđuje.

Kratkoročni krediti

KREDITNA LINIJA IZ VLASTITIH SREDSTAVA BANKE

Mogućnosti kreditiranja:

 • Kratkoročni krediti sa otplatom u ratama,
 • Revolving krediti,
 • Jednokratne pozajmice.

Rok otplate: do 1 godine

Kamatna stopa ovisi o namjeni i vrsti djelatnosti

Obezbjeđenje kredita: U skladu sa standardnim bankarskim procedurama

KREDITNA LINIJA IZ SREDSTAVA PROTUVRIJEDNOSNOG FONDA

Mogućnosti kreditiranja:

 • Oživljavanje i razvoj proizvodnje i proizvodnih usluga na podrucju FBIH
 • Finansiranje proizvodnje izvozno orijentiranih poduzeća
 • Finansiranje stalnih i obrtnih sredstava
 • Refinansiranje postojecih kreditnih zaduženja i drugih obaveza ne prelazeci 50% iznosa kredita, ako Banka ocjeni prihvatljivim

Iznos kredita: od 50.000,00 KM – 1.000.000,00 KM

Kamatna stopa:

 • Do 6% godišnje za poljoprivrednu djelatnost
 • Do 8% godišnje za ostale djelatnosti

Efektivna kamatna stopa (EKS) kod revolving kredita jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi.

Obezbjeđenje kredita: U skladu sa standardnim bankarskim procedurama.

Dugoročni krediti

KREDITNA LINIJA IZ VLASTITIH SREDSTAVA BANKE

Namjena: Finansiranje stalnih i obrtnih sredstava

Rok otplate: do 8 godina

Obezbjeđenje kredita: U skladu sa standardnim bankarskim procedurama

Kamatna stopa: ovisi o namjeni i vrsti djelatnosti

KREDITNA LINIJA IZ SREDSTAVA PROTUVRIJEDNOSNOG FONDA

Mogućnosti kreditiranja:

 • Oživljavanje i razvoj proizvodnje i proizvodnih usluga na podrucju FBIH;
 • Finansiranje proizvodnje izvozno orijentiranih poduzeca
 • Finansiranje stalnih i obrtnih sredstava;
 • Refinansiranje postojecih kreditnih zaduženja i drugih obaveza, ako Banka ocjeni prihvatljivim.

Iznos kredita: od 50.000,00 KM – 1.000.000,00 KM

Rok otplate: do 8 godina, uz grace period do 1 godinu i grace period za primarnu poljoprivrednu proizvodnju do 3 godine.

Naknada za obradu: do 1% od iznosa kredita, fiksno

Kamatna stopa:

 • Do 6% godišnje za poljoprivrednu djelatnost, fiksno i EKS* do 6,46%
 • Do 8% godišnje za ostale djelatnosti, fiksno i EKS* do 8,60%

*Efektivna kamatna stopa (EKS) formirana je za slučaj maksimalnog iznosa kredita, maksimalnog roka otplate i maksimalne naknade za obradu.

Obezbjeđenje kredita: 

U skladu sa standardnim bankarskim procedurama.

Kreditna dokumentacija

Kod apliciranja za kreditno – garancijski aranžman potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Zahtjev za kredit/garanciju;
 2. Ovjerena kopija sudske registracije sa podacima o svim statusnim promjenama;
 3. Ovjerene kopije Obavještenja Zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnih i drugih subjekata po djelatnostima, u kojem je naveden matični broj;
 4. Uvjerenje Ministarstva vansjke trgovine o upisu u jedinstveni registar za obavljanje vanjskotrgovinske djelatnosti
 5. Ovjerene kopije periodičnih i završnih finansijskih izvještaja (bilans stanja i bilans uspjeha), ovjerenih od strane preduzeća i poreske uprave za prethodne dvije godine;
 6. Revizorski izvještaj o poslovanju za prethodnu godinu za preduzeća koja imaju zakonsku obavezu;
 7. Naziv banaka kod kojih su otvoreni transakcijski računi i brojevi tih računa, kartica računa za posljednja tri mjeseca, karton deponovanih potpisa ovlaštenih lica;
 8. Kopije identifikacionih dokumenata  i prijave mjesta boravka odgovornih osoba i biografija vlasnika i vodećih menadžera društva;
 9. Kopija minimalno dva računa (električna energija, fiksni telefon, plin i sl.) kojima se dokazuje da je izvršena provjera adrese klijenta;
 10. Potpisana saglasnost za provjeru klijenta / pravnog lica – jemca u Centralnom registru kredita i Centralnom registru transakcijskih računa;
 11. Investicioni program uz kratak opis dosadašnjeg poslovanja preduzeća (za dugoročne kredite)
 12. Uvjerenje Porezne uprave i Uprave za indirektno oporezivanje o (ne)postojanju poreskih obaveza ne starije od 7 dana;
 13. Business plan i projekcije, uključujući bilans stanja i bilans uspjeha i cash flow za period trajanja kredita;
 14. Dokaz o osiguranju  vlastitih sredstava;
 15. Izjava ovlaštenog lica da se protiv firme ne vodi – vodi sudski postupak za naplatu duga;
 16. Dokumentacija o kolateralu – opis instrumenata obezbjeđenja (kolaterala) npr. za nekretnine potreban je dokaz o vlasništvu i procjene tržišne vrijednosti nekretnine.

Ostala potrebna dokumentacija traži se u u toku obrade zahtjeva.

e-BANKHalcom EBB PBSMreža poslovnica