Pon - Pet : 08:00 - 16:00
info@pbs.ba
+387 33 278 520

Elektronsko bankarstvo

Ulazna tačka:

https://webebank.ebb.ba/webbank/

Elektronsko bankarstvo omogućava obavljanje platnog prometa na brz i efikasan način i predstavlja nezaobilazan i savremeni način upravljanja platnim prometom.

Elektronsko bankarstvo mogućava korisniku da su mu usluge Banke i novčana sredstva na raspolaganju 24 sata dnevno, neposredno sa radnog mjesta ili od kuće, te se na ovaj način klijentu pruža mogućnost snižavanja troškova poslovanja.

Uslovi za pristup e-banking sistemu:

 • otvoren transakcijski račun
 • klijent ne smije biti insolventan ili blokiran
 • podnesen Zahtjev za korištenje usluge elektronskog bankarstva i Zahtjev za dobivanje digitalne potvrde ovlaštenog lica
 • da klijent prihvata Opšte uslove
 • da ima pristup internetu

Pogodnosti  koje obuhvata besplatan startni paket:

 • Besplatna instalacija
 • Obuka korisnika za rad sa elektronskim bankarstvom
 • Jedan čitač zaštitnih kartica i jedna zaštitna kartica ili
 • Jedan USB stik

Elektronsko bankarstvo klijentu omogućava:

 • pregled stanja računa
 • pregled prometa na računu
 • pregled izvještaja
 • plaćanje obaveza putem platnih naloga sa tekućim datumom i unaprijed
 • dostupnost podataka o stanju i prometu računa 24 sata dnevno,
 • uvid u stanje na računima kod više banaka članica E-bank sistema,
 • finansijske transakcije možete obaviti bez dolaska u Banku,
 • ušteda u vremenu,
 • konstantan nadzor nad stanjima računa daje klijentu mogućnost bržeg obrta sredstava,
 • niži troškovi transakcija,
 • najviši stepen sigurnosti

Za upotrebu E-bank, potrebna Vam je adekvatna računarska oprema sa instaliranim operativnim sistemom, modemom ili pristupom internetu putem lokalne mreže preduzeća.

Poslije odobrenja zahtjeva Banka instalira na Vašoj opremi odgovarajući program i dodjeljuje Vam sigurnosni paket (karticu/USB stik i PIN – lični identifikacioni broj) koji se koristi za zaštitu i digitalno potpisivanje.


 Korisničko uputstvo – ELBA
 Zahtjev za korištenje usluge elektronskog bankarstva
 Zahtjev za korištenje usluge elektronskog bankarstva – ELBA
 Zahtjev za dobivanje digitalne potvrde

e-BANKHalcom EBB PBSMreža poslovnica