Nenamjenski krediti za penzionere


- Kratkoročni nenamjenski krediti

- Dugoročni nenamjenski krediti

 

Nenamjenski krediti za penzionere odobravaju se u iznosu od KM 500.00 do KM 3.000.00 za klijente koji primaju redovna mjesečna primanja na račun otvoren u Banci i po istom redovno posluju.

 

INSTRUMENTI OBEZBJEĐENJA

  • Dvije bjanko mjenice
  • Ovjerena isprava o zapljeni po pristanku dužnika
  • Trajni nalog potpisan od strane glavnog dužnika
IZNOS KREDITA ROK OTPLATE NOMINALNA
KAMATNA
STOPA
ANUITET IZNOS KAMATE EFEKTIVNA
KAMATNA
STOPA
1,000.00 1 godina 8.70% 87.16 45.93 11.45%
2 godine 8.90% 45.48 91.55 10.35%
3 godine 8.90% 31.59 137.41 9.89%
3,000.00 1 godina 8.70% 261.48 137.77 11.45%
2 godine 8.90% 136.44 274.65 10.35%
3 godine 8.90% 94.78 412.16 9.89%


* Efektivna kamatna stopa za kredite predstavlja visinu nominalne kamatne stope uvećane za iznos naknade i provizija koje Banka obračunava Korisniku kredita, te eventualne troškove kredita u toku njegovog trajanja koji su poznati na dan izračunavanja.